Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
16

14

2

ZWIĘKSZENIE ULGI PODATKOWEJ NA DZIECI

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_111915
Status pomysłu: Wyjaśnione
Proponuję zwiększenie ulgi podatkowej na dzieci. Szczególne ułatwienie dla rodzin w których oboje rodzice pracują i nie korzystają z pomocy Państwa i opieki społecznej. Takie rodziny są w Polsce szczególnie dyskryminowane. W przypadku osiągania zarobków na poziomie średniej krajowej przez oboje rodziców przy np. 2 dzieci, rodziny takie są wykluczane z przy rozliczaniu PIT z kwoty wolnej od podatku, ulg na dzieci itp. Tymczasem beneficjenci MOPS nie wykazujący żadnych dochodów korzystają z pełni praw i przywilejów w tym zwrotów podatków których nawet do systemu nie odprowadzili. W tym sensie system rozliczeń podatkowych jest bardzo niesprawiedliwy i faworyzuje pospolitych nierobów. Państwo powinno zachęcać i aktywizować do pracy rodaków poprzez zachęty w postaci większych ulg podatkowych. W odwrotnym przypadku pokutować będzie stanowisko narodu mówiące o tym, że nie opłaca się w Polsce pracować. W przypadku rodziców pracujących, taka teza niestety jest uzasadniona i podyktowana rachunkiem ekonomicznym.
Odpowiedź MF:
Państwo w swoich działaniach społecznych i gospodarczych kładzie przede wszystkim duży nacisk na politykę prorodzinną, w szczególności na wsparcie rodzin wielodzietnych, dlatego też w podatku dochodowym od osób fizycznych jako prorodzinny instrument podatkowy funkcjonuje tzw. ulga na dzieci.
Prawo do odliczenia podatkowego, co do zasady, przysługuje podatnikowi (rodzinie) z co najmniej dwójką dzieci, niezależnie od wysokości uzyskanych w roku podatkowym przez podatnika (rodzinę) dochodów (po 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko).

Zatem stwierdzenie, że „w przypadku osiągania zarobków na poziomie średniej krajowej przez oboje rodziców przy np. 2 dzieci, rodziny takie są wykluczane z przy rozliczaniu PIT z ulg na dzieci” nie znajduje odzwierciedlenia w przepisach.

Podatnik (rodzina) posiadający troje i więcej dzieci, ma możliwość skorzystania ze zwiększonej kwoty ulgi, niezależnie od wysokości uzyskanych w roku podatkowym przez podatnika (rodzinę) dochodów: na trzecie dziecko 166,67 zł miesięcznie, zaś na czwarte i każde kolejne dziecko 225 zł miesięcznie.

Z kolei z uwagi na zasady wynikające z art. 18 i art. 71 Konstytucji RP, odliczenie uwzględnia także rodziny posiadające jedno dziecko, ale w tym przypadku wprowadza kryterium dochodowe. Nawiązuje ono ściśle do rozwiązań obowiązujących w innych przepisach dotyczących polityki prorodzinnej, czego przykładem mogą być chociażby przepisy dotyczące świadczeń rodzinnych.