Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
34

33

1

Obowiązki podatnika czytelne i zrozumiałe

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_11
Status pomysłu: Wyjaśnione
Aby obowiązki podatnika były czytelne i zrozumiałe, aby można było upraszczać to co obowiązuje należy najpierw zbudować podstawy czyli wprowadzić nową ORDYNACJĘ PODATKOWĄ
Projekt nowej Ordynacji podatkowej ma kluczowe znaczenie w budowaniu lepszych relacji organów podatkowych z podatnikami, w szczególności w przybliżaniu administracji podatkowej do podatnika oraz nawiązywaniu dialogu z podatnikiem. Służą temu przede wszystkim konsensualne formy załatwiania spraw podatkowych (umowa podatkowa, mediacja, konsultacje skutków podatkowych transakcji).

W projekcie nowej Ordynacji podatkowej przewidziano szereg mechanizmów chroniących pozycję podatnika w kontaktach z organami podatkowymi. Należą do nich m. in. zasady ogólne prawa podatkowego, limit terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, środki zwalczania przewlekłości postępowania, prawo do skorygowania deklaracji przed zakończeniem postępowania podatkowego, możliwość rezygnacji z odwołania od decyzji na rzecz skargi do sądu administracyjnego, dłuższe terminy do wniesienia odwołania i zażalenia, możliwość umorzenia podatku przed terminem płatności, urzędowe informacje dotyczące zmian w prawie podatkowym.

Racjonalny układ projektu nowej Ordynacji podatkowej, jego klarowne założenia i przejrzysta treść odpowiadają nowym wyzwaniom społecznym i gospodarczym. Ideą przyświecającą projektowi jest uproszczenie otoczenia prawnego i stworzenie ułatwień dla podatników.

Ordynacja podatkowa jest fundamentalnym aktem dla systemu podatkowego, dlatego projekt nowej Ordynacji podatkowej wymaga szczegółowego przeglądu m. in. pod kątem jego aktualności w świetle zmian wprowadzonych do obowiązujących przepisów oraz konieczności zapewnienia odpowiedniego okresu vacatio legis. Dokonanie wnikliwego przeglądu projektu pozwoli na ustalenie harmonogramu prac legislacyjnych.