Zmiany w prawie


Aktualności i wiadomości dotyczące zmian w prawie

Odroczenie procedury WHT refund

Informujemy o wejściu w życie przepisów odraczających obowiązywanie procedury WHT refund

opublikowano: 05.01.2021

Nowelizacja rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia zmieniające rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie PIT oraz CIT.

opublikowano: 04.01.2021

Nowelizacja rozporządzeń w sprawie dokumentacji cen transferowych

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia zmieniające rozporządzenia w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie PIT oraz CIT.

opublikowano: 04.01.2021

Nowe wzory niektórych zeznań podatkowych PIT

Rozporządzeniem z 18 grudnia 2020 r. określono nowe wzory formularzy podatkowych PIT dotyczących rozliczenia podatku za 2020 r.

opublikowano: 30.12.2020

Nowe wzory PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 i IFT-1/IFT-1R

Rozporządzeniem z 28 grudnia 2020 r. określono nowe wzory formularzy podatkowych wykorzystywanych przez płatników podatku PIT

opublikowano: 30.12.2020

Zaniechanie poboru podatku wykonawcom kontraktowym

Zaniechanie ma na celu wsparcie polskich podmiotów

opublikowano: 30.12.2020

Zaniechanie poboru podatku wykonawcom kontraktowym

Zaniechanie ma na celu wsparcie polskich podmiotów

opublikowano: 30.12.2020

Przedłużenie zaniechania poboru podatku PIT stypendystom

Rozporządzenie MFFiPR przedłuża zaniechanie do 31 grudnia 2021 r.

opublikowano: 30.12.2020

Nowy wzór ewidencji przychodów

Wzór będzie obowiązywał od 1 stycznia 2021 r.

opublikowano: 30.12.2020

Ulga mieszkaniowa w podatku PIT – przedłużony termin

Do 31 grudnia 2021 r. przedłużono termin na wydatkowanie, uzyskanego w 2018 r. przychodu ze sprzedaży nieruchomości, na własne cele mieszkaniowe

opublikowano: 29.12.2020

Aktualizacja wzoru dokumentu elektronicznego TPR-P

Informujemy o aktualizacji formularza interaktywnego informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P) oraz wzoru dokumentu elektronicznego TPR-P.

opublikowano: 28.12.2020

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2021 r.

W Dzienniku Ustaw opublikowało się rozporządzenie w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2021 r.

opublikowano: 12.12.2020