Pytanie e-mail


Skorzystaj z możliwości wymiany informacji za pomocą poczty e-mail

Pomoc przy usłudze Twój e-PIT

Pytania dotyczące usługi Twój e-PIT można przesyłać na adres e-mail: info.epit@mf.gov.pl  

W celu zapewnienia sprawnej obsługi przesłanego zgłoszenia prosimy o podanie:

 • imienia, nazwiska lub nazwy podmiotu, identyfikatora podatkowego oraz numeru telefonu do kontaktu,
 • numeru referencyjnego lub numeru dokumentu (jeżeli zostały nadane),
 • adresu mailowego użytego do wysyłki deklaracji lub pliku,
 • zainstalowanego systemu operacyjnego oraz jego wersji,
 • używanej przeglądarki,
 • rodzaju używanego podpisu, a w przypadku podpisu kwalifikowanego informacji o wystawcy certyfikatu.

Pomoc techniczna Portalu Podatkowego

Pomoc w sprawie problemów technicznych przy obsłudze systemu e-Deklaracje jest dostępna pod adresem e-mail: info.e-deklaracje@mf.gov.pl

W celu zapewnienia sprawnej obsługi przesłanego zgłoszenia prosimy o podanie:

 • imienia, nazwiska lub nazwy podmiotu, identyfikatora podatkowego oraz numeru telefonu do kontaktu,
 • numeru referencyjnego lub numeru dokumentu (jeżeli zostały nadane),
 • adresu mailowego użytego do wysyłki deklaracji lub pliku,
 • zainstalowanego systemu operacyjnego oraz jego wersji,
 • używanej przeglądarki,
 • rodzaju używanego podpisu, a w przypadku podpisu kwalifikowanego informacji o wystawcy certyfikatu.

Krajowa Informacja Skarbowa

Pytania do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) można przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz (formularz otworzy się po kliknięciu w przycisk). Odpowiedź na pytanie zostanie przesłana na wskazany adres e-mail.

Konsultanci KIS udzielają informacji w zakresie:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku od towarów i usług (VAT), kas rejestrujących, zwrotu VAT na materiały budowlane (VZM),
 • identyfikacji podatkowej (NIP),
 • podatku akcyzowego,
 • podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • podatku od spadków i darowizn,
 • procedur dotyczących e-Deklaracji,
 • zeznań podatkowych osób fizycznych i usługi Twój e-PIT,
 • przepisów celnych i Brexit,
 • gier hazardowych,
 • Intrastatu.

Zadaj pytanie

Aby zadać pytanie, należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza. Na wskazany w nim adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie przekazania pytania (wraz z nadanym mu numerem), a następnie odpowiedź.

Zadaj pytanie (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

Otrzymana odpowiedź:

 • nie będzie stanowić indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w rozumieniu przepisów rozdziału 1a działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
 • nie będzie informacją pozostającą w związku z przedmiotem postępowania podatkowego (w rozumieniu art. 121 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa) lub postępowania celnego (w rozumieniu unijnych i krajowych przepisów prawa celnego);
 • nie będzie stanowić wiążącej informacji akcyzowej – w rozumieniu działu IA ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;
 • nie będzie stanowić wiążącej informacji taryfowej ani wiążącej informacji o pochodzeniu towarów – w rozumieniu art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny.

Telefon do konsultanta

Skorzystaj z infolinii w sprawie podatku lub cła

Czat z konsultantem

Skorzystaj z możliwości wymiany informacji online