Dokumentacja


W tym miejscu znajdziesz dokumenty przeznaczone dla producentów kas fiskalnych

Opis techniczny protokołu komunikacyjnego kasa – Centralne Repozytorium Kas – część Specyfikacja komend. Wersja 1.0.0

Zawiera opis struktury komend i danych wymienianych pomiędzy urządzeniami fiskalnymi i repozytorium

Opis techniczny protokołu komunikacyjnego kasa – Centralne Repozytorium Kas – część Standardy kryptograficzne. Wersja 2.0.

Zawiera standardy kryptograficzne dla Centralnego Repozytorium danych o sprzedaży detalicznej

Centralne Repozytorium danych o sprzedaży detalicznej. Usługi dodatkowe dla środowiska testowego. Wersja 1.02

Zawiera opis usług dla Centralnego Repozytorium danych o sprzedaży detalicznej dostępnych tylko w środowisku testowym

Ustawienie ssl  w  projekcie  SoapUI dla kasy testowej wraz z kluczem

Zawiera instrukcję konfiguracji testowego projektu SoapUI

CRK-KasaTestowaKlucze-SoapUI-TT1701003001

Zawiera testowy klucz i certyfikat niezbędny do wywołania operacji  udostępnionych w testowym projekcie SoapUI

CRK-KasaTestowa-SoapUI-project

Zawiera wyeksportowany projekt  SoapUI operacji  udostępnionych przez  testowe repozytorium

Informacja dotycząca przekazania kasy rejestrującej on-line do pretestów w Głównym Urzędzie Miar

Schemat JPK KASA

Schemat wymiany danych pomiędzy kasą fiskalną  i Repozytorium Centralnym

Certyfikaty Ministerstwa Finansów dla systemu testowego Centralnego Repozytorium Danych o Sprzedaży Detalicznej (Kasy Online)

Wymagane do weryfikacji ścieżki zaufania. Za pomocą tych kluczy podpisywane są pozostałe certyfikaty Ministerstwa Finansów wykorzystywane w systemie.

  1. Certyfikat główny z kluczem publicznym (Root CA).
  2. Certyfikat podrzędny z kluczem publicznym (Sub CA).

Procedura przekazania przez producenta certyfikatu wraz kluczem prywatnym do GUM w celu przeprowadzenia badań dla homologacji urządzenia fiskalnego

  1. Producent  przygotowuje zestaw kluczy i certyfikat wydany przez CA Producenta ( CA  Producenta zarejestrowane  w  środowisku testowym CR)  z numerem unikatowym kasy (CN=…) wybranym z puli przydzielonych numerów testowych. Certyfikat i klucz zabezpieczone są hasłem w pliku formatu pfx.
  2. Producent składa plik z certyfikatem  w GUM wraz z pismem przewodnim na płycie CD/DVD. Hasło do pliku umieszczone jest w zabezpieczonej kopercie. Hasło można także złożyć wraz z wnioskiem o wydanie potwierdzenia dla kasy (jako załącznik do wniosku).

Certyfikat Ministerstwa Finansów - klucz publiczny (Root CA) dla systemu produkcyjnego Centralnego Repozytorium Danych o Sprzedaży Detalicznej (Kasy Online)

Wymagany do weryfikacji ścieżki zaufania. Za pomocą tego klucza podpisywane są pozostałe certyfikaty Ministerstwa Finansów wykorzystywane w systemie produkcyjnym.