Dokumentacja


W tym miejscu znajdziesz dokumenty przeznaczone dla producentów kas fiskalnych

Procedura Przekazywania Certyfikatów Producenta Kas Rejestrujących do Ministerstwa Finansów wersja dla producentów

Procedura Przekazywania Certyfikatów Producenta Kas Rejestrujących do Ministerstwa Finansów wersja dla producentów (PDF, 336 kB)

Opis techniczny protokołu komunikacyjnego kasa – Centralne Repozytorium Kas – część Specyfikacja komend. Wersja 1.0.1

Zawiera opis struktury komend i danych wymienianych pomiędzy urządzeniami fiskalnymi i repozytorium

Opis techniczny protokołu komunikacyjnego kasa – Centralne Repozytorium Kas –Specyfikacja komend (PDF, 1956 kB)

Opis techniczny protokołu komunikacyjnego kasa – Centralne Repozytorium Kas – część Standardy kryptograficzne. Wersja 2.0.

Zawiera standardy kryptograficzne dla Centralnego Repozytorium danych o sprzedaży detalicznej

Opis techniczny protokołu komunikacyjnego kasa – Centralne Repozytorium Kas – część Standardy kryptograficzne. Wersja 2.0.0 (PDF, 1239 kB)

Centralne Repozytorium danych o sprzedaży detalicznej. Usługi dodatkowe dla środowiska testowego. Wersja 1.02

Zawiera opis usług dla Centralnego Repozytorium danych o sprzedaży detalicznej dostępnych tylko w środowisku testowym

Centralne Repozytorium danych o sprzedaży detalicznej. Usługi dodatkowe dla środowiska testowego. Wersja 1.02 (DOCX, 52 kB)

Ustawienie ssl  w  projekcie  SoapUI dla kasy testowej wraz z kluczem

Zawiera instrukcję konfiguracji testowego projektu SoapUI

Ustawienie ssl w projekcie SoapUI dla kasy testowej wraz z kluczem (PDF, 150 kB)

CRK-KasaTestowaKlucze-SoapUI-TT1701003001

Zawiera testowy klucz i certyfikat niezbędny do wywołania operacji  udostępnionych w testowym projekcie SoapUI

CRK-KasaTestowaKlucze-SoapUI-TT1701003001 (ZIP, 2 kB)

CRK-KasaTestowa-SoapUI-project

Zawiera wyeksportowany projekt  SoapUI operacji  udostępnionych przez  testowe repozytorium

CRK-KasaTestowa-SoapUI-project (ZIP, 4 kB)

Informacja dotycząca przekazania kasy rejestrującej on-line do pretestów w Głównym Urzędzie Miar

Informacja dotycząca przekazania kasy rejestrującej on-line do pretestów w Głównym Urzędzie Miar (DOCX, 17 kB)

Schemat JPK KASA

Schemat wymiany danych pomiędzy kasą fiskalną  i Repozytorium Centralnym

Schemat JPK KASA (JSON, 94 kB)

Certyfikaty Ministerstwa Finansów dla systemu testowego Centralnego Repozytorium Danych o Sprzedaży Detalicznej (Kasy Online)

Wymagane do weryfikacji ścieżki zaufania. Za pomocą tych kluczy podpisywane są pozostałe certyfikaty Ministerstwa Finansów wykorzystywane w systemie.

  1. Certyfikat główny z kluczem publicznym (Root CA).
  2. Certyfikat podrzędny z kluczem publicznym (Sub CA).

Certyfikaty Ministerstwa Finansów dla systemu testowego Centralnego Repozytorium Danych o Sprzedaży Detalicznej (Kasy Online) (ZIP, 3 kB)

Procedura przekazania przez producenta certyfikatu wraz kluczem prywatnym do GUM w celu przeprowadzenia badań dla homologacji urządzenia fiskalnego

  1. Producent  przygotowuje zestaw kluczy i certyfikat wydany przez CA Producenta ( CA  Producenta zarejestrowane  w  środowisku testowym CR)  z numerem unikatowym kasy (CN=…) wybranym z puli przydzielonych numerów testowych. Certyfikat i klucz zabezpieczone są hasłem w pliku formatu pfx.
  2. Producent składa plik z certyfikatem  w GUM wraz z pismem przewodnim na płycie CD/DVD. Hasło do pliku umieszczone jest w zabezpieczonej kopercie. Hasło można także złożyć wraz z wnioskiem o wydanie potwierdzenia dla kasy (jako załącznik do wniosku).

Certyfikat Ministerstwa Finansów - klucz publiczny (Root CA) dla systemu produkcyjnego Centralnego Repozytorium Danych o Sprzedaży Detalicznej (Kasy Online)

Wymagany do weryfikacji ścieżki zaufania. Za pomocą tego klucza podpisywane są pozostałe certyfikaty Ministerstwa Finansów wykorzystywane w systemie produkcyjnym.

Certyfikat Ministerstwa Finansów - klucz publiczny (Root CA) dla systemu produkcyjnego Centralnego Repozytorium Danych o Sprzedaży Detalicznej (Kasy Online) (ZIP, 1 kB)