Pytania i odpowiedzi


W tym miejscu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Wybierz interesujące cię pytanie

 1. Na czym polega mechanizm podzielonej płatności (MPP)?
 2. Od kiedy będzie obowiązywać MPP?
 3. Czy stosowanie MPP jest obowiązkowe?
 4. Czy muszę wnioskować o założenie rachunku VAT w swoim banku?
 5. Jak odbywa się zapłata VAT z rachunku VAT do urzędu skarbowego?
 6. Na co mogą być przeznaczone pieniądze z rachunku VAT?
 7. Co zrobić w przypadku wpłacenia na rachunek VAT pomyłkowej kwoty, np. wyższej niż należny podatek?Jak nabywca może odzyskać te środki?
 8. Jaki jest termin zwrotu podatku na rachunek VAT?
 9. Czy stosowanie MPP zwalnia z przepisów dot. odpowiedzialności solidarnej?
 10. Jak dokonać pierwszej płatności w MPP, skoro po otwarciu rachunku nie będzie na nim środków? Czy powinno się dokonać przelewu na ten rachunek zanim opłaci się pierwszą fakturę?
 11. Czy można dokonywać płatności bezpośrednio na rachunek VAT?
 12. Czy w podzielonej płatności jest możliwy przelew na rachunek typu ROR?
 13. Czy stosując MPP będzie trzeba wykonywać dwa osobne przelewy: jeden z kwotą netto a drugi VAT?
 14. Czy można opłacić tylko poszczególne pozycje z faktury z zastosowaniem MPP? Czy bank uzna taki przelew?
 15. Czy mogę przelewać środki pomiędzy własnymi rachunkami VAT utworzonymi w różnych bankach?
 16. Czy nabywca może dokonywać zbiorczych przelewów w podzielonej płatności, sumując kilka faktur w jednej zapłacie zobowiązania wobec dostawcy?
 17. Czy prowadzenie rachunku VAT wiąże się z dodatkowymi kosztami?
 18. Czym i dla kogo jest metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności?
 19. Dlaczego metodyka należytej staranności nie ma charakteru objaśnień podatkowych?

1. Na czym polega mechanizm podzielonej płatności (MPP)?

W MPP płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata całości lub części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z faktury jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy/rachunek w SKOK dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób. Natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie VAT (w całości lub w części) jest płacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT. Ważne: MPP dotyczy wyłącznie transakcji złotówkowych między przedsiębiorcami.

Wróć do wyboru pytania

2. Od kiedy będzie obowiązywać MPP?

Od 1 lipca 2018 r. Ważne: liczy się data dokonania płatności, co oznacza, że w MPP można uregulować fakturę wystawioną przed 1 lipca 2018 r.

Wróć do wyboru pytania

3. Czy stosowanie MPP jest obowiązkowe?

Nie, stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest dobrowolne. Stroną decydującą o jego stosowaniu jest nabywca (podatnik VAT). Przyznanie inicjatywy co do wyboru stosowania mechanizmu podzielonej płatności nabywcy nie oznacza jednak, że sprzedawca nie może zastrzec w umowie, że nie chce stosować takiej formy rozliczeń. Kontrahenci mają w tym zakresie swobodę, wynikającą z zasady swobody umów i sami decydują w jaki sposób dokonują rozliczeń przeprowadzanych transakcji. Ważne: nabywca decyduje, którą fakturę zapłaci z zastosowaniem MPP, w jakiej części oraz wobec którego dostawcy.

Wróć do wyboru pytania

4. Czy muszę wnioskować o założenie rachunku VAT w swoim banku?

Nie, bank otwiera i utrzymuje rachunek VAT obligatoryjnie. Ważne: rachunek VAT jest otwierany wyłącznie do rachunku rozliczeniowego i imiennego rachunku w SKOK prowadzonego dla celów działalności gospodarczej. Nie można otworzyć rachunku VAT np. do wykorzystywanego w działalności gospodarczej rachunku osobistego.

Wróć do wyboru pytania

5. Jak odbywa się zapłata VAT z rachunku VAT do urzędu skarbowego?

Od 1 lipca br. bank/SKOK – realizując przelew podatkowy dotyczący zapłaty VAT do urzędu skarbowego – zawsze w pierwszej kolejności pobiera środki z rachunku VAT. W związku z tym zapłata VAT do urzędu skarbowego, tak jak dotychczas, dokonywana jest z zastosowaniem polecenia przelewu podatkowego, w którym należy wskazać odpowiedni symbol formularza podatkowego, np. VAT-7, VAT-7K. Zapłata VAT do urzędu skarbowego nie może być zatem realizowana komunikatem podzielonej płatności. W przypadku użycia komunikatu podzielonej płatności do zapłaty podatku w VAT do urzędu skarbowego, przelew zostanie zwrócony do nadawcy.

Wróć do wyboru pytania

6. Na co mogą być przeznaczone pieniądze z rachunku VAT?

Środki z rachunku VAT mogą być wykorzystane do uregulowania kwoty VAT wykazanej w fakturze z tytułu zakupu towarów lub usług oraz do zapłaty podatku VAT do urzędu skarbowego. Z rachunku VAT można również zapłacić do urzędu skarbowego dodatkowe zobowiązania w VAT, odsetki za zwłokę w VAT.

Wróć do wyboru pytania

7. Co zrobić w przypadku wpłacenia na rachunek VAT pomyłkowej kwoty, np. wyższej niż należny podatek?Jak nabywca może odzyskać te środki?

W przypadku pomyłkowej wpłaty zbyt wysokiej kwoty na rachunek VAT (np. podatek na fakturze wynosi 800 zł, a wpłacono 1000 zł), nie ma możliwości zwrotu 200 zł z rachunku VAT. Kontrahenci mogą uzgodnić, że podatnik zwróci nabywcy 200 zł ze swojego rachunku rozliczeniowego. Co innego, jeśli wpłacona kwota wynika z faktury, a następnie do tej faktury będzie wystawiona korekta – wówczas można dokonać zwrotu tej kwoty z rachunku VAT.

Wróć do wyboru pytania

8. Jaki jest termin zwrotu podatku na rachunek VAT?

MPP umożliwia zwrot w terminie 25 dni na rachunek VAT. Aby z tego skorzystać należy wypełnić i zaznaczyć właściwe pola w deklaracji VAT (np. w deklaracji VAT-7 wykazać kwotę zwrotu w poz. 58 i zaznaczyć w poz. 68 opcję zwrotu na rachunek VAT). Ważne: aby wystąpić o zwrot na rachunek VAT, podatnik nie musi dokonywać płatności w MPP.

Wróć do wyboru pytania

9. Czy stosowanie MPP zwalnia z przepisów dot. odpowiedzialności solidarnej?

Tak, w części podatku VAT wykazanego w fakturze – zapłaconego w MPP – przepisy o odpowiedzialności solidarnej nie będą stosowane.

Wróć do wyboru pytania

10. Jak dokonać pierwszej płatności w MPP, skoro po otwarciu rachunku nie będzie na nim środków? Czy powinno się dokonać przelewu na ten rachunek zanim opłaci się pierwszą fakturę?

Wróć do wyboru pytania

Jeśli na rachunku VAT nie ma środków lub są one niewystarczające, wówczas bank „dobierze" ze standardowego rachunku brakującą kwotę. Jeżeli na rachunku VAT nie ma w ogóle środków, bank pobierze całą kwotę z rachunku standardowego. Jednak zawsze w pierwszej kolejności bank przeznacza środki na zapłatę kwoty VAT, wykazanej w komunikacie przelewu z rachunku VAT.

Wróć do wyboru pytania

11. Czy można dokonywać płatności bezpośrednio na rachunek VAT?

Nie, bank/SKOK będzie odrzucać takie przelewy.

Wróć do wyboru pytania

12. Czy w podzielonej płatności jest możliwy przelew na rachunek typu ROR?

Nie, zapłata w mechanizmie podzielonej płatności jest możliwa wyłącznie na rachunek rozliczeniowy kontrahenta lub rachunek imienny w SKOK, otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Tylko do takich rachunków bank/SKOK prowadzi rachunek VAT, czyli rachunek dedykowany rozliczeniom w mechanizmie podzielonej płatności. Dlatego, jeżeli nabywca towaru lub usługi dokonuje przelewu w podzielonej płatności na rachunek wskazany przez kontrahenta i ten rachunek jest rachunkiem typu ROR, wówczas taki przelew zostanie odrzucony, a płatność nie zostanie zrealizowana.

Wróć do wyboru pytania

13. Czy stosując MPP będzie trzeba wykonywać dwa osobne przelewy: jeden z kwotą netto a drugi VAT?

Nie, wypełnia się jeden przelew, tzw. komunikat przelewu, który będzie udostępniany przez bank lub SKOK. Wskazuje się tam kwotę VAT (lub część), kwotę sprzedaży brutto (lub część), numer faktury i NIP dostawcy. Wystarczy zastosować ten komunikat i wówczas bank lub SKOK podzieli płatność i przekaże wskazaną w komunikacie kwotę VAT na rachunek VAT dostawcy, a pozostałą kwotę na rachunek standardowy (czyli rozliczeniowy lub imienny w SKOK).

Wróć do wyboru pytania

14. Czy można opłacić tylko poszczególne pozycje z faktury z zastosowaniem MPP? Czy bank uzna taki przelew?

Tak, w MPP można zapłacić zarówno całość należności jak i dowolną jej część. To do nabywcy należy decyzja, ile środków zostanie wpłaconych na osobne konto VAT sprzedawcy. Bank nie weryfikuje wysokości kwot czy ich prawidłowości, ponieważ nie ma dostępu do faktury.

Wróć do wyboru pytania

15.Czy mogę przelewać środki pomiędzy własnymi rachunkami VAT utworzonymi w różnych bankach?

Nie, takie środki można przelać tylko w ramach jednego banku.

Wróć do wyboru pytania

16. Czy nabywca może dokonywać zbiorczych przelewów w podzielonej płatności, sumując kilka faktur w jednej zapłacie zobowiązania wobec dostawcy?

Nie, stosując MPP każdą z faktur należy uregulować osobno, dzięki czemu urząd skarbowy będzie mógł połączyć kwotę VAT z konkretną fakturą.

Wróć do wyboru pytania

17. Czy prowadzenie rachunku VAT wiąże się z dodatkowymi kosztami?

Założenie i prowadzenie rachunku VAT przez bank/SKOK jest bezpłatne, mogą one jednak pobierać opłaty za operacje (np. przelewy), zgodnie z ustalonym przez siebie cennikiem usług. Nie mogą one jednak różnić się od opłat za dokonanie tradycyjnego przelewu. Dodatkowo środki na rachunku VAT mogą być, zgodnie z ustaleniami stron, oprocentowane.

Wróć do wyboru pytania

18. Czym i dla kogo jest metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności?

Metodyka to zbiór wskazówek pomocnych urzędnikom skarbowym w ocenie dochowania należytej staranności w VAT przez przedsiębiorców. To jednocześnie „drogowskaz" dla przedsiębiorców, który wskazuje im w jaki sposób mogą dochować należytej staranności. Ma zastosowanie do nabywców towarów w obrocie krajowym, którzy nie dokonali oszustwa w VAT i nie wiedzieli, że transakcja, w wyniku której nabyli towar, służy oszustwu w zakresie VAT. Stosowanie się do metodyki zwiększa bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym, ponieważ ułatwia rzetelną weryfikację kontrahentów biznesowych i zwraca uwagę na okoliczności w jakich przebiega transakcja. Jest szczególnie przydatna przedsiębiorcom, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie biznesu i z wieloma okolicznościami mogą mieć do czynienia po raz pierwszy.

Wróć do wyboru pytania

19. Dlaczego metodyka należytej staranności nie ma charakteru objaśnień podatkowych?

W ocenie Ministerstwa Finansów jest zbyt wcześnie na przedstawienie dokumentu adresowanego bezpośrednio do podatników. Metodyka daje wszystkim czas na ocenę jej działania w praktyce. Będzie aktualizowana m.in. pod kątem zmian w przepisach prawa albo gdyby na taką konieczność wskazywała praktyka życia gospodarczego.

Wróć do wyboru pytania

O bezpiecznej transakcji

Do kogo kierujemy akcję, jakie są jej cele

Wyłudzenia VAT

Jak działa karuzela VAT, przykłady oszustw karuzelowych

Należyta staranność

Co zrobić, aby dochować należytej staranności w kontaktach biznesowych

Mechanizm podzielonej płatności (MPP)

Dowiedz się czym jest MPP i na czym polega