O bezpiecznej transakcji


Do kogo kierujemy akcję, jakie są jej cele

Czemu służy bezpieczna transakcja

Jednym z priorytetów Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej jest skuteczna walka z przestępczością gospodarczą i oszustwami podatkowymi oraz ochrona legalnego biznesu i wsparcie uczciwych podatników. Dlatego resort systematycznie wprowadza nowe narzędzia legislacyjne, zmniejszające wyłudzenia w VAT, takie jak Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK_VAT), mechanizm podzielonej płatności (MPP) czy Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych. Działaniom tym towarzyszą akcje informacyjne skierowane do podatników.

Dlatego, z uwagi na niewystarczającą świadomość przedsiębiorców co do okoliczności transakcji w VAT, Ministerstwo Finansów prowadzi we współpracy z partnerami społecznymi ogólnopolską kampanię edukacyjną Bezpieczna transakcja.

Jest ona skierowana do przedsiębiorców i dotyczy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Ma wyjaśniać – „od ogółu do szczegółu" – mechanizm wyłudzeń podatku VAT i podnosić świadomość przedsiębiorców, jak chronić się przed nieświadomym wciągnięciem w „karuzelowy wir".

Podstawowe cele bezpiecznej transakcji to

  • wyjaśnienie mechanizmów wyłudzeń VAT, z wyszczególnieniem karuzel VAT-owskich oraz uświadomienie roli, jaką w procederze może pełnić uczciwy przedsiębiorca,
  • zwrócenie uwagi przedsiębiorców na rolę dochowania należytej staranności (NS) w obrocie gospodarczym i MPP jako kluczowej przesłanki dochowania NS.

Wspierają nas

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (link otwiera nowe okno w innym serwisie)       Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (link otwiera nowe okno w innym serwisie)       Zakład Ubezpieczeń Społecznych (link otwiera nowe okno w innym serwisie)         Związek Banków Polskich (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

Krajowa Izba Doradców Podatkowych (link otwiera nowe okno w innym serwisie)         BCC - klub biznesu dla przedsiębiorców (link otwiera nowe okno w innym serwisie)       Polska Izba Handlu (link otwiera nowe okno w innym serwisie)       Rada Podatkowa Lewiatan (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

Polskie Towarzystwo Gospodarcze (link otwiera nowe okno w innym serwisie)       Polska Izba Paliw Płynnych (link otwiera nowe okno w innym serwisie)       Polbisco (link otwiera nowe okno w innym serwisie)         ZIPSEE Cyfrowa Polska 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (link otwiera nowe okno w innym serwisie)         Krajowa Izba Gospodarcza (link otwiera nowe okno w innym serwisie)         Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (link otwiera nowe okno w innym serwisie)  

JPK_VAT

Co to jest JPK_VAT, kiedy i jak go składać, obowiązki podatnika.

Mechanizm podzielonej płatności (MPP)

Dowiedz się czym jest MPP i na czym polega