Zapłata mimo obowiązku bez mechanizmu podzielonej płatności


Podatnik, pomimo ciążącego na nim obowiązku, zapłacił kontrahentowi bez zastosowania mechanizmu podzielonej płatności

13.07.2023

Płatność za nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, udokumentowane fakturą o kwocie brutto wyższej niż 15 000 zł, powinna być dokonana za pomocą mechanizmu podzielonej płatności. Brak realizacji powyższego obowiązku przez nabywcę, niezależnie od przewidzianych w ustawie o VAT sankcji podatkowych, może mieć znaczenie przy ocenie dochowania należytej staranności.

Wątpliwości nabywcy powinna wzbudzić sytuacja, w której kontrahent jako warunek przeprowadzenia transakcji wskazał zapłatę z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, gdy płatność taka jest obligatoryjna.