Nieudokumentowana transakcja


Wątpliwości dotyczące transakcji nie udokumentowanej umową, zamówieniem lub innym potwierdzeniem jej warunków

13.07.2023

Z uwagi na dynamikę obrotu gospodarczego zawarcie umowy pisemnej między tobą a kontrahentem może być niekiedy utrudnione. Dokumentuj wtedy warunki transakcji w inny sposób (np. w formie korespondencji mailowej).

Podobnie wątpliwości powinno wzbudzić udokumentowanie transakcji umową, z której treści nie wynika co jest jej przedmiotem lub przedmiot umowy nie jest zgodny z faktycznie dostarczanym towarem – przy braku innej dokumentacji uzasadniającej uszczegółowienie lub zmianę umowy.