Transakcja nie jest udokumentowana umową, zamówieniem lub innym potwierdzeniem jej warunków


Kontrahent chce dokonać transakcji bez umowy

Z uwagi na dynamikę obrotu gospodarczego zawarcie umowy pisemnej między tobą a kontrahentem może być niekiedy utrudnione. Dokumentuj wtedy warunki transakcji w inny sposób (np. w formie korespondencji mailowej).