Kontakt z kontrahentem lub osobą go reprezentującą nieodpowiedni dla okoliczności transakcji


Kontakt z kontrahentem lub osobą go reprezentującą nieodpowiedni dla okoliczności transakcji

Zobacz, jakie sytuacje powinny wzbudzić twoje wątpliwości (dotyczy wyłącznie krajowych dostaw towarów):

  • kontrahent (lub osoba go reprezentująca) nie jest rezydentem w Polsce, a kontakt z nim odbywa się wyłącznie w obcym języku, przez zagraniczny adres e-mail, komunikator internetowy albo telefonicznie,
  • kontrahent nie jest rezydentem w Polsce i nie przedstawił żadnej osoby do kontaktu w Polsce,
  • kontrahent nie posiada żadnego biura, agencji, oddziału, przedstawicielstwa w Polsce, ma wyłącznie zagraniczny adres miejsca prowadzenia działalności,
  • kontrahent (osoba go reprezentująca) nie uwiarygadnia swojej tożsamości, tak, że nie masz pewności z kim faktycznie się kontaktujesz. Na przykład kontakt odbywa się z adresu e-mail, którego nie da się powiązać z działalnością gospodarczą kontrahenta, w e-mailach nie było żadnych jego danych a korespondencja może być prowadzona wyłącznie przez komunikator internetowy,
  • osobiste spotkanie z kontrahentem lub osobą go reprezentującą (np. agentem, przedstawicielem handlowym) jest niemożliwe,
  • ta sama osoba występuje jako osoba reprezentująca różne podmioty lub osoba, z którą uzgadnia się szczegóły transakcji dotyczących różnych podmiotów.