Akty wykonawcze


Akty wykonawcze do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 2104
data publikacji aktu: 31.10.2019

Rozporządzenie z dnia 25.10.2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług

tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2105
data publikacji aktu: 31.10.2019

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej

tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 2109
data publikacji aktu: 31.10.2019

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1988
data publikacji aktu: 18.10.2019

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących

tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 816
data publikacji aktu: 30.04.2019

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika

tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 820
data publikacji aktu: 30.04.2019

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług

tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 415
data publikacji aktu: 05.03.2019

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 132
data publikacji aktu: 23.01.2019

Ogłoszono zmiany do ustawy, który jeszcze nie zostały opublikowane w jej tekście jednolitym:

Akty zmieniające ustawę

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie
Dz. U. 2019 r. poz. 2101
data publikacji aktu: 30.10.2019

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie
Dz. U. z 2019 r. poz. 2439
data publikacji aktu: 18.12.2019

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 2519
data publikacji aktu: 31.12.2018

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 2519
data publikacji aktu: 31.12.2018

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

tekst jednolity: Dz. U 2018 poz. 1206
data publikacji aktu: 22.06.2018

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 701
data publikacji aktu: 10.04.2018

Ogłoszono zmiany do ustawy, który jeszcze nie zostały opublikowane w jej tekście jednolitym:

Akty zmieniające ustawę

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień
Dz.U. 2019 poz. 96
data publikacji aktu: 17.01.2019

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które mogą być pomocne. Znajdziesz je w sekcji Wyjaśnienia.