Procedura magazynu konsygnacyjnego


28.11.2023

Procedura magazynu konsygnacyjnego [1]

Procedurę stosuje się od 1.12.2008 r.

Magazyn konsygnacyjny to wyodrębnione miejsce przechowywania w kraju towarów u podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE (B). Towary te należą do innego podatnika VAT (A – zagranicznego podatnika, który rozlicza VAT z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego) i są przemieszczane przez niego (A) lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju. Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE (B), przechowuje towary w tym magazynie, a także pobiera je z niego i od momentu pobrania rozporządza tymi towarami jak właściciel.

W momencie pobrania towarów z magazynu konsygnacyjnego (nie później jednak niż z dniem wystawienia faktury) u podatnika VAT UE (B) powstaje obowiązek podatkowy z tytułu WNT a u zagranicznego podatnika (A) - obowiązek z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT).

Rozwiązanie to upraszcza rozliczenie transakcji przy towarach przywożonych do magazynu konsygnacyjnego w Polsce, jak i towarach wywożonych do takich magazynów w państwach członkowskich (jeżeli dany kraj posiada takie uproszczenie). W przypadku polskich magazynów konsygnacyjnych procedura obejmuje wyłącznie towary przeznaczone do działalności produkcyjnej lub usługowej (nie dotyczy towarów handlowych).

 


[1] magazyn depozytowy wykorzystywany w obrocie wewnątrzwspólnotowym