Mały punkt kompleksowej obsługi (MOSS)


Zmiana miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych i zasady ich rozliczania w małym punkcie kompleksowej obsługi (MOSS).