Mały punkt kompleksowej obsługi (MOSS)


Zasady dokonywania korekt deklaracji VAT składanych przez podatników w ramach szczególnej procedury rozliczania podatku VAT Mini One Stop Shop

16.04.2024

Od 1 lipca 2021 roku procedura szczególna rozliczania podatku VAT w ramach Małego Punktu Kompleksowej Obsługi (Mini One Stop Shop) została zastąpiona procedurą w ramach Punktu Kompleksowej Obsługi (One Stop Shop) oraz została wprowadzona nowa procedura Punktu Kompleksowej Obsługi Importu (Import One Stop Shop).

Informacje na temat ww. procedur znajdziesz na stronie podatki.gov.pl.

Na podstawie art. 61 ust.1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 282/2011 możesz złożyć  korektę deklaracji VAT w terminie trzech lat od dnia, w którym należało złożyć pierwotną deklarację.

Jeżeli rozliczałeś podatek VAT w ramach szczególnej procedury Mini One Stop Shop, to będziesz mógł dokonywać korekt złożonych deklaracji VAT za okresy do II kwartału 2021 roku.

Korekta deklaracji VAT będzie możliwa na formularzach deklaracji VAT (VIU-D oraz VIN-D) dostępnych na stronach podatki.gov.pl.

W przypadku pytań dotyczących szczególnej procedury Mini One Stop Shop, aktualny pozostaje adres skrzynki elektronicznej VAT2015MOSS@mf.gov.pl.

 

Punkt kompleksowej obsługi (OSS i IOSS)

Zasady rozliczania podatku VAT w ramach szczególnej procedury unijnej, nieunijnej i importu