оплата за реєстрацію


Інформація про плату за транспортний засіб для постійних жителів, тимчасових жителів, студентів, других домовласників та пасажирів за кордоном

11.07.2022

Оподаткування акцизним збором легкових автомобілів, придбаних в межах Європейського Союзу

Які дії підлягають оподаткуванню акцизним збором ?

Акцизом обкладаються легкові автомобілі (нові та вживані), які вперше зареєстровані в Польщі.

Акцизом обкладається:

 1. Імпорт.
 2. Придбання в межах ЄС.
 3. Перший продаж легкового автомобіля на території країни:
  • виробленого на її території,
  • з якого не було сплачено акцизний збір при імпорті або придбання в межах ЄС.
 1. Черговий продаж автомобіля на території країни, якщо акцизний збір не було раніше сплачено в належному розмірі.
 2. Внесення змін до конструкції транспортного засобу, іншого ніж легковий автомобіль, зареєстрованого на території країни, що змінює тип цього транспортного засобу на легковий.
 3. Придбання або володіння легковим автомобілем, раніше не зареєстрованим на території країни, якщо неможливо встановити суб'єкта, який здійснив попередню дію, що підлягає оподатковуванню, а акцизний збір не було сплачено.

Важливо! Легкові автомобілі – це автомобільні та інші транспортні засоби (з кодом CN 8703), призначені головним чином для перевезення осіб (крім тих, що мають код CN 8702). Сюди також входять пасажирсько- вантажні транспортні засоби (комбі) та перегонові автомобілі, за винятком тих, які не потребують реєстрації в країні.

Хто є платником акцизного податку?

Ви сплачуватимете акциз, якщо ви є:

 1. Імпортером.
 2. Суб'єктом, який купує автомобіль всередині ЄС.
 3. Виробником, що продає вироблений автомобіль.
 4. Суб'єктом, який здійснює перший продаж автомобіля, з якого не було сплачено акциз під час купівлі в ЄС.
 5. Суб'єктом, який набув права розпоряджатися автомобілем як власник, коли придбання в межах ЄС було здійснено іншою особою.
 6. Суб'єктом, який подав заяву на реєстрацію автомобіля, який не є власником автомобіля, придбаного в ЄС.
 7. Співвласником – якщо легковий автомобіль перебуває у спільній власності.
 8. Суб'єктом, який придбав або володіє легковим автомобілем, раніше не зареєстрованим на території країни, якщо неможливо встановити суб'єкта, який здійснив попередню дію, що підлягає оподатковуванню, а акцизний збір не було сплачено.
 9. Суб'єктом, зобов'язаним подати повідомлення про внесення зміни конструкції транспортного засобу, зареєстрованого на території країни, яке змінює тип цього транспортного засобу на легковий відповідно до правил дорожнього руху.

Коли виникає податкове зобов’язання?

 1. Податкове зобов’язання щодо ввезення легкового автомобіля виникає в день виникнення митного боргу.
 2. Податкове зобов’язання щодо придбання легкового автомобіля в межах ЄС виникає в день:
 • переміщення автомобіля на територію країни, якщо ви отримали право розпоряджатися автомобілем як власник до переміщення автомобіля на територію країни;
 • набуття права розпоряджатися автомобілем як власник – якщо ви отримали право розпоряджатися автомобілем як власник після переміщення автомобіля на територію країни;
 • подання заяви про реєстрацію автомобіля на території країни – якщо ви подавали заяву на реєстрацію на території країни автомобіля, придбаного всередині ЄС і не є його власником.

Важливо! Податкове зобов'язання щодо придбання легкового автомобіля в межах ЄС або продажу автомобіля, виготовленого на території країни, не виникає, якщо автомобіль було продано в межах ЄС або експортовано протягом 30 днів з дати його придбання всередині ЄС або продажу.

 1. Податкове зобов'язання з продажу автомобіля на території країни виникає в день передачі автомобіля.

Продажем автомобіля вважається:

 • обмін;
 • передача за рахунок заборгованості;
 • передача замість грошової суми;
 • дарування;
 • передача в обмін на виконання певних дій;
 • передача або використання для цілей представництва чи реклами;
 • передача платником податку на особисті потреби платника податків, співвласників, пайовиків, акціонерів, членів кооперативів чи членів їх домогосподарств, членів органів управління юридичних осіб, членів асоціації, а також працевлаштованих у нього працівників чи колишніх працівників, використання для цілей ведення підприємницької діяльності.
 1. Податкове зобов’язання у зв'язку з внесенням конструктивних змін до транспортного засобу, іншого ніж легковий автомобіль, зареєстрованого на території країни відповідно до правил дорожнього руху, що змінює тип цього транспортного засобу на легковий.
 2. Податкове зобов’язання у зв'язку з придбанням або володінням легковим автомобілем, раніше не зареєстрованим на території країни, за який не було сплачено акцизний збір під час попередніх операцій, виникає з дати придбання або отримання автомобіля.

Важливо! Якщо продаж легкового автомобіля підтверджується рахунком-фактурою, податкове зобов’язання виникає в день виставлення рахунка-фактури, але не пізніше сьомого дня з дня передачі автомобіля або виконання дій, що вважаються продажем автомобіля.

Як розрахувати суму акцизного збору?

Сума акцизного збору, яку потрібно сплатити, розраховується множенням бази оподаткування на ставку акцизного збору.

Що таке база оподаткування?

Базою оподаткування є:

 1. сума, яку ви отримали від продажу автомобіля, зменшена на суму ПДВ та на суму акцизного збору;
 2. сума, яку ви зобов'язані сплатити за легковий автомобіль – у разі придбання всередині ЄС.
  Проте, якщо ви подаєте заяву на реєстрацію набутого в межах ЄС автомобіля, яким ви не володієте, базою оподаткування є середня ринкова вартість автомобіля за вирахуванням ПДВ та суми акцизного збору);
 3. митна вартість легкового автомобіля, збільшена на сплачене мито – у разі імпорту автомобіля;
 4. Сума оподаткування при переробленні автомобіля, відмінного від легкового, зареєстрованого на території країни на легковий, а також при придбанні або посіданні легковим автомобілем, раніше не зареєстрованим на території країн, з якого не було сплачено акциз під час попередніх операцій, є середньою ринковою вартістю легкового автомобіля на внутрішньому ринку, зменшену на суму ПДВ та суму акцизного збору.

Важливо! Якщо неможливо визначити суму (продажу або зобов’язання платежу), базою оподаткування вважається середня ринкова вартість легкового автомобіля на внутрішньому ринку, зменшена на суму ПДВ та суму акцизного збору.

Середня ринкова вартість легкового автомобіля визначається на основі середньої ціни такого автомобіля (тієї ж марки, моделі, року випуску та – якщо можна визначити – з таким самим обладнанням і технічним станом) на території країни на дату податкового зобов'язання.

Важливо! Якщо база оподаткування виражена в іноземній валюті, конвертуйте її в польські злоті. Для конвертації використовуйте курс іноземної валюти Національного банку Польщі на день виникнення податкового зобов’язання. Цей курс можна знайти на сайті Національного банку Польщі.

Якими є ставки акцизного збору?

 1. Легкові автомобілі на традиційному паливі:
 • 18,6% – для автомобілів з об'ємом двигуна більше 2000 см³;
 • 3,1% – для інших автомобілів цього типу.
 1. Гібридні автомобілі:
 • 9,3% – для автомобілів з підключенням до мережі («зі штекером»), і автомобілів «без штекера» з двигуном внутрішнього згоряння об'ємом більше 2000 см³, але не більше 3500 см³;
 • 1,55% – для автомобілів «без штекера» з двигуном внутрішнього згоряння об'ємом до 2000 см³;
 • 18,6% – для автомобілів «зі штекером» та «без штекера» з двигуном внутрішнього згоряння об'ємом більше 3500 см³.

Які легкові автомобілі звільнені від акцизного збору?

Від акцизного збору звільняються автомобілі:

 • що є спеціалізованим засобом санітарного транспорту, призначений для медичної діяльності (швидка допомога);
 • електричні та водневі;
 • гібридні зі штекером з об’ємом двигуна внутрішнього згоряння 2000 см3 або менше (це звільнення діє лише до 31 грудня 2022 року).

Звільнення від акцизного збору

Легковий автомобіль, привезений з території іншої країни ЄС, у певних випадках може бути звільнений від акцизного збору в Польщі.

Випадок 1

Звільнення від сплати акцизного збору має місце, якщо ви прибуваєте до Польщі на постійне місце проживання або повертаєтеся з тимчасового перебування. Ви маєте право на звільнення, якщо легковий автомобіль:

 1. призначений для вашого особистого використання;
 2. використовувався для вашого особистого користування в місці вашого попереднього перебування в іншій країні ЄС протягом щонайменше 6 місяців до зміни місця перебування (за умови, що ви надасте відповідному керівнику податкової служби докази, що підтверджують виконання цієї умови);
 3. не буде проданий, зданий в оренду або іншим чином наданий в користування іншій особі протягом 12 місяців з дати його ввезення на територію Польщі;
 4. був придбаний або виставлений на продаж відповідно до податкових правил, що діють в тій країні Європейського Союзу, де ви проживали, а під час вивезення не застосовано звільнення від акцизного збору або відшкодування податку;
 5. був ввезений протягом 12 місяців з дня вашого поселення на території Польщі.

Важливо! Місцем постійного проживання є місце, де ви перебуваєте не менше 185 днів у календарному році через особисті та професійні зв’язки.

Наявність тісних зв’язків між вами та місцем проживання свідчить про особисті стосунки.

Якщо через професійні зв’язки ви почергово перебуваєте на території двох або більше країн ЄС, то місцем постійного проживання вважається місце, з яким у вас є особисті зв’язки, за умови, що ви регулярно туди повертаєтеся. Якщо ви проживаєте на території іншої країни ЄС для виконання завдання в певний час або через навчання у навчальному закладі, це не вважається зміною постійного місця проживання.

Важливо! Умови, викладені в пункті 2, не застосовуються, якщо ви працюєте за кордоном у дипломатичній службі або є професійним солдатом, відрядженим для проходження професійної військової служби за межами Польщі. При цьому необхідно пред’явити документи, що підтверджують ці факти. Це стосується ситуацій, коли неможливо зареєструвати автомобіль, яким ви користуєтеся в Польщі, на території країни, з якої ви повертаєтеся.

Випадок 2

Ви можете бути звільнені від сплати акцизного збору, якщо прибуваєте в Польщу на постійне місце проживання у зв'язку з одруженням. Ви маєте право на звільнення за умови, що:

 1. легковий автомобіль призначений для вашого особистого користування;
 2. легковий автомобіль використовувався для вашого особистого користування в місці вашого попереднього перебування в іншій країні ЄС протягом щонайменше 6 місяців до зміни місця перебування (за умови, що ви надасте відповідному керівнику податкової служби докази, що підтверджують виконання цієї умови);
 3. легковий автомобіль не буде продано, здано в оренду або іншим чином надано в користування іншій особі протягом 12 місяців з дати її ввезення на територію Польщі;
 4. легковий автомобіль був придбаний або виставлений на продаж відповідно до податкових правил, що діють в тій країні Європейського Союзу, де ви проживали, а під час вивезення не застосовано звільнення від акцизного збору або відшкодування податку;
 5. легковий автомобіль був ввезений протягом 12 місяців з дня вашого поселення на території Польщі.
 6. легковий автомобіль привезено не раніше 2 місяців до передбачуваної дати шлюбу та не пізніше 4 місяці після дати шлюбу;
 7. Ви надасте відповідному керівнику податкової інспекції документ про укладення шлюбу протягом 4 місяців з дня його укладення.

Випадок 3

Ви можете бути звільнені від сплати акцизного збору, якщо ви отримали право власності або право користування легковим автомобілем в іншій країні ЄС у спадок. Ви маєте право на звільнення за умови, що:

 1. ви пред’явите відповідному керівнику податкової інспекції нотаріально звірений (або підтверджений іншими компетентними органами) документ, що підтверджує право власності або право користування легковим автомобілем, набутим у спадщину;
 2. легковий автомобіль буде ввезено на територію Польщі не пізніше ніж протягом 2 років з моменту отримання автомобіля.

Важливо! У випадках 1-3 відповідний начальник податкової інспекції видає довідку про звільнення від сплати акцизного збору.

Важливо! Випадки 1-3 також застосовуються, якщо ви є фізичною особою, яка приїжджає на територію Польщі на постійне місце проживання або повертається з тимчасового перебування на території країни-члена Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) – сторони угоди про Європейську економічну зону.

Випадок 4

Ви можете бути звільнені від сплати акцизного збору, якщо ви використовуєте автомобіль тимчасово в приватних цілях. Ви маєте право на звільнення за умови, що:

 1. маєте постійне місце проживання на території іншої країни ЄС,
 2. автомобіль призначений для вашого особистого користування;
 3. строк тимчасового ввезення автомобіля не перевищуватиме 6 місяців протягом 12 місяців;
 4. під час тимчасового ввезення автомобіль не буде проданий, орендований або наданий в експлуатацію третім особам. Легковий автомобіль, що належить лізингової компанії, що заснована на території держави-члена ЄС, може бути переданий в суборенду з метою його повторного ввезення, якщо він знаходиться на території іншої країни ЄС у результаті виконання укладеного там договору оренди. Також автомобіль може бути повернутий на територію країни ЄС працівником лізингової компанії, на території якої він був орендований, також у випадку, якщо працівник проживає в Польщі.

Випадок 5

Ви можете бути звільнені від сплати акцизного збору, якщо ви використовуєте автомобіль тимчасово в приватних цілях. Ви маєте право на звільнення за умови, що:

 1. маєте постійне місце проживання на території іншої країни ЄС,
 2. строк тимчасового ввезення автомобіля не перевищуватиме 6 місяців протягом 12 місяців,
 3. автомобіль не буде використовуватися на території країни для перевезення осіб за плату та для перевезення вантажів у промислових або комерційних цілях за плату або безкоштовно,
 4. під час тимчасового ввезення автомобіль не буде проданий, орендований або наданий в експлуатацію третім особам.
 5. автомобіль був придбаний або виставлений на продаж відповідно до податкових правил, що діють в тій країні Європейського Союзу, де ви проживаєте, а під час вивезення не застосовано звільнення від акцизного збору або відшкодування податку. Ця умова вважається виконаною, якщо автомобіль має офіційний реєстраційний номер у країни ЄС, в якій він був зареєстрований, за винятком тимчасових реєстраційних номерів. У випадку автомобіля, зареєстрованого в країні ЄС, де надання офіційних реєстраційних номерів не доводить, що автомобіль було придбано або виставлено на продаж відповідно до правил оподаткування, що діють на території країни ЄС, ви повинні продемонструвати в іншій спосіб, що необхідні податки чи збори сплачено.

Важливо! У цьому випадку місце постійного проживання на території країни ЄС визначається на підставі документів, зокрема посвідчення особи чи іншого офіційного документа. У разі виникнення сумнівів щодо виконання умови постійного проживання, звільнення від сплати акцизного збору вимагає грошової застави в польській валюті в розмірі акцизного збору, що підлягає сплаті.

Важливо! Застава повертається протягом 2 місяців з дати пред’явлення підтвердження постійного проживання на території іншої країни ЄС. На суму повернутого депозиту відсотки не нараховуються.

Важливо! Якщо підтвердження постійного місця проживання не буде надано протягом 12 місяців з дня виникнення податкового зобов’язання, відповідний керівник податкової служби зараховує заставу на суму акцизного збору.

Випадок 6

Ви можете бути звільнені від сплати акцизного збору за умови, що:

 1. автомобіль ввезено тимчасово,
 2. автомобіль зареєстрований на території країни ЄС, де Ви проживаєте,
 3. автомобіль використовується в регулярних поїздках від місця проживання до місця роботи в Польщі,
 4. ви маєте постійне місце проживання на території іншої країни ЄС,
 5. автомобіль не буде використовуватися на території країни для перевезення осіб за плату та для перевезення вантажів у промислових або комерційних цілях за плату або безкоштовно,
 6. під час тимчасового ввезення автомобіль не буде проданий, орендований або наданий в експлуатацію третім особам,
 7. автомобіль був придбаний або виставлений на продаж відповідно до податкових правил, що діють в тій країні Європейського Союзу, де ви проживаєте, а під час вивезення не застосовано звільнення від акцизного збору або відшкодування податку.

У цьому випадку звільнення від акцизного збору є безстроковим.

Випадок 7

Ви можете бути звільнені від сплати акцизного збору за умови, що:

 1. ви є студентом,
 2. автомобіль ввезено тимчасово,
 3. автомобіль зареєстрований на території країни ЄС, де ви проживаєте,
 4. автомобіль використовується вами на території Польщі, де ви перебуваєте виключно з метою навчання,
 5. ви маєте постійне місце проживання на території іншої країни ЄС,
 6. автомобіль не буде використовуватися на території країни для перевезення осіб за плату та для перевезення вантажів у промислових або комерційних цілях за плату або безкоштовно,
 7. під час тимчасового ввезення автомобіль не буде проданий, орендований або наданий в експлуатацію третім особам,
 8. автомобіль був придбаний або виставлений на продаж відповідно до податкових правил, що діють в тій країні Європейського Союзу, де ви проживаєте, а під час вивезення не застосовано звільнення від акцизного збору або відшкодування податку.

Важливо! Якщо ви бажаєте скористатися звільненням від акцизного збору на підставі випадків 4-6, відповідний керівник податкової інспекції за вашою заявою видасть вам довідку про звільнення від акцизного збору.

Важливо! Звільнення, зазначені у випадках 4-7, також застосовуються, якщо ви є фізичною особою, яка приїжджає на територію Польщі з території держави-членів Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) – сторони угоди про Європейську економічну зону.

Важливо! Ви можете скористатися звільненням після виконання конкретних умов, викладених у нормативних актах, які відповідають кожному з цих звільнень.

Як подати декларацію та коли сплачувати податок?

 1. Якщо ви ввозите легковий автомобіль, ви повинні сплатити акциз і подати митну декларацію.
 2. Якщо ви продаєте легковий автомобіль на території країни, ви подаєте податкову декларацію (AKC-4/E) до відповідної податкової інспекції та сплачуєте акцизний збір за місячні розрахункові періоди до 25 числа місяця, наступного за місяцем, у якому виникло податкове зобов'язання.
 3. Якщо ви купуєте автомобіль в ЄС, то ви після переміщення його на територію країни, без запиту податкового органу:
  • подаєте спрощену декларацію (декларацію AKC-US) до відповідної податкової інспекції. На це у вас є 14 днів – починаючи з дня виникнення податкового зобов’язання, але не пізніше дати реєстрації легкового автомобіля на території країни.
  • розраховуєте та сплачуєте акциз протягом 30 днів – рахуючи з дня виникнення податкового зобов'язання, але не пізніше дати реєстрації легкового автомобіля на території країни.
 1. Якщо ви:
  • вносите зміни до конструкції транспортного засобу, іншого ніж легковий автомобіль, зареєстрованого на території країни, що змінює типу цього транспортного засобу на легковий, або
  • придбали або маєте легковий автомобіль, раніше не зареєстрований на території країни, на який не було сплачено акцизний збір за попередню дію, що підлягає оподатковуванню,

ви подаєте декларацію AKC-US, розраховуєте та сплачуєте акциз у такі ж дати, як і при купівлі автомобіля в ЄС (див. пункт 3).

Важливо! Ви подаєте декларацію в електронній формі. Якщо ви є фізичною особою, яка не веде підприємницьку діяльність, ви можете подавати декларації в паперовому вигляді.

Важливо! Якщо ви не сплатите акциз вчасно або сплатите його в неповному обсязі, це буде підставою для видачі виконавчого листа.

Важливо! Якщо легковий автомобіль є об’єктом спільної власності, спрощену декларацію про загальну суму акцизного збору подає один із співвласників.

Коли вам належить повернення акцизного збору?

Ви маєте право на повернення акцизного збору на легковий автомобіль, якщо ви відповідаєте всім наступним умовам:

 1. ви отримали право розпоряджатися легковим автомобілем, що раніше не був зареєстрований на території країни, як власник,
 2. ви або інша особа сплатила акциз на автомобіль на території країни,
 3. ви або хтось від вашого імені продасть всередині ЄС або експортує цей автомобіль,
 4. Протягом одного року з дати продажі автомобіля всередині ЄС або експорту ви подасте заяву на відшкодування акцизного збору до відповідного керівника податкової служби.

До заяви про відшкодування акцизного збору додайте:

 • підтвердження сплати акцизного збору або рахунок-фактуру із зазначенням суми акцизного збору;
 • документи, що підтверджують продаж всередині ЄС або експорт, наприклад накладні, митні документи, рахунок-фактуру, специфікацію поставки, а також інші комерційні документи, пов'язані з продажем (ділова кореспонденція, страховий або вантажний документ, документ, що підтверджує оплату).

Важливо! Якщо ви здійснили продаж легкового автомобіля в ЄС або його експорт без участі перевізника чи експедитора – власним транспортним засобом – щоб отримати повернення акцизного збору ви повинні додатково подати письмову заяву про дату та спосіб вивезення та місце призначення легкового автомобіля за межами країни для отримання відшкодування.

Розмір відшкодування акцизного збору визначає керівник податкової інспекції, а його виплата здійснюється протягом 30 днів з дня подання заяви.

Проте, якщо для відшкодування акцизного збору знадобиться додаткове вияснення, відшкодування акцизного збору буде здійснено протягом 90 днів з дня подання заяви.

Важливо! Акцизний збір не повертається, якщо його сума нижча за мінімальну суму відшкодування. Вона складає еквівалент 10 євро, конвертовані в злоті, за середнім курсом євро Національного банку Польщі на день подання заяви.

Податкові органи

Орган, уповноважений у сфері акцизного збору щодо:

 • придбання в ЄС та першого продажу легкового автомобіля,
 • внесення змін до конструкції транспортного засобу, іншого ніж легковий автомобіль, зареєстрованого на території країни, що змінює тип цього транспортного засобу на легковий.
 • придбання або отримання легкового автомобілю, раніше не зареєстрованого на території країни, на який не було сплачено акцизний збір за попередню дію, що підлягає оподатковуванню,
 • це керівником податкової служби.
 • уповноваженим органом у сфері акцизного збору при ввезенні легкового автомобіля є керівник митно-податкової служби.

Якщо ви придбали легковий автомобіль в ЄС:

 • як фізична особа – компетентним органом для вас буде керівник податкової служби, компетентної за адресою вашого проживання;
 • у рамках вашої підприємницької діяльності – компетентним для вас органом буде керівник податкової інспекції за місцем здійснення цієї діяльності;

Важливо! Якщо ви здійснювали діяльність, що підлягає оподаткуванню акцизом, на території місцевої юрисдикції двох і більше податкових органів, то компетентним для вас буде керівник податкової служби за адресою:

 • вашого головного офісу – у випадку юридичних осіб та організаційних підрозділів без статусу юридичної особи,
 • вашого місця проживання – у випадку фізичної особи.

Повернення акцизного збору

Якщо ви продали в ЄС або на експорт автомобіль, акцизний збір з якого було сплачено в країні – при купівлі в ЄС або при першому продажу – компетентним органом для вас буде керівник податкової служби, якому подана декларація з акцизного податку, або який виніс рішення про визначення його розміру.

Якщо ви продали в ЄС або на експорт автомобіль, акцизний збір з якого було сплачено в країні – при імпорті фізичною особою – компетентним органом для вас буде керівник податкової служби з огляду на місце вашого проживання.

Якщо ви продали в ЄС або на експорт автомобіль, акцизний збір з якого було сплачено в країні – при імпорті суб'єктом, який веде підприємницьку діяльність – компетентним органом для вас буде керівник податкової служби з огляду на адресу вашого головного офісу.

Важливо! Перелік податкових органів, уповноважених у сфері акцизного збору, та територіальні рамки їх діяльності визначені розпорядженням Міністра розвитку та фінансів про компетенцію податкових органів у сфері акцизного збору.

Важливо! Ви сплачуєте акцизний збір на рахунок Податкової інспекції в Новому Таргу. Цей офіс також займається поверненням акцизного збору.

 

Процедури для людей, які виїжджають за кордон на транспортному засобі

Інформація про процедури при виїзді за кордон на транспортному засобі