Автомобільна аварія


Детальна інформація про те, як оскаржити рішення, прийняте страховиком транспортного засобу, як визначаються страхові внески та багато іншого

11.07.2022

Оскарження рішення страховика транспортного засобу

Якщо ви є клієнтом суб’єкта фінансового ринку (включаючи страхові компанії), ви можете подати скаргу (письмово, усно чи в електронному вигляді) до відділу обслуговування клієнтів суб’єкта фінансового ринку. Після отримання скарги суб’єкт фінансового ринку розглядає її та надає відповідь – не пізніше 30 днів із дня надходження скарги. В особливо складних і обґрунтованих випадках розгляд скарги може бути до 60 днів з дня надходження скарги.

Органом, створеним для захисту клієнтів суб'єктів фінансового ринку (у тому числі клієнтів страхового ринку), що представляє їх інтереси, є Фінансовий омбудсмен. До завдань Омбудсмена входить, зокрема, розгляд заяв в окремих справах, поданих у зв’язку з неврахуванням суб’єктом фінансового ринку вимог клієнта під час розгляду скарг.

Встановлення страхових премій

Тарифи та розміри страхових внесків на обов'язкове страхування встановлюються страховою організацією. У разі визначення або зміни тарифів страхова організація надає наглядовому органу інформацію про ці тарифи та підстави їх визначення. Ця інформація повинна включати, зокрема, аналіз коефіцієнта страхових виплат та витрат на страхове обслуговування, що обґрунтовують внесення змін в тариф.

Інформаційні бази даних, що містять, серед іншого, відомості про виплачені відшкодування та виплати за договорами страхування, надає Фонд страхового гарантування.

Зібрані дані Фонд надає власнику транспортного засобу, який уклав договір страхування відповідальності власників автотранспортних засобів, щодо перебігу страхування – відомості про розмір шкоди, компенсованої в зв’язку з володінням цим транспортним засобом в останні 5 років, або відомості про відсутність такої шкоди.

Якщо ви хочете отримати такі дані, необхідно подати заяву до Фонду страхового гарантування. Фонд надасть вам дані в письмовій формі протягом 15 днів з дня отримання запиту.

Перевірка історії пошкоджень

Наразі неможливо перевірити історію претензій з інших країн.

Зараз ведеться робота щодо імплементації Директиви 2021/2118 Європейського Парламенту та Ради до польської правової системи, яка вносить зміни до Директиви 2009 /103/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 року про страхування відповідальності перед третіми особами за збитки, що виникли у зв'язку з використанням автотранспортних засобів. Положення директиви про внесення змін передбачають запровадження можливості перевірки історії претензій з інших країн.

Контактні дані компетентного органу

Дані про представників при розгляді претензій, призначених страховими компаніями, та дані органів, що виплачують відшкодування, створених в кожній державі-члені Європейського Союзу, збирає Фонд страхового гарантування.

 

 

оплата за реєстрацію

Інформація про плату за транспортний засіб для постійних жителів, тимчасових жителів, студентів, других домовласників та пасажирів за кордоном

Cпівробітників, які працюють в одній країні і проживають в іншій

Детальна інформація для співробітників, які працюють в одній країні і проживають в іншій