Dokumenty


Dokumenty związane z Programem Współdziałania: wytyczne Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, objaśniania dotyczące zasad prowadzenia audytu podatkowego, FAQ i inne

Dokumenty wypracowane w ramach konsultacji podatkowych (prowadzonych na podstawie ogłoszonego na stronie MF Zawiadomienia z dnia 14 stycznia 2019 r.) zostaną zamieszczone na bieżącej stronie, w tym m.in.:

  1. Wytyczne - Ramy Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego,
  2. Objaśnienia dotyczące zasad prowadzenia audytu podatkowego i niezależnego audytu funkcji podatkowej.

Założenia Programu Współdziałania

Informacje podstawowe o Programie Współdziałania: wartości na których jest oparty, zgłoszenia, etapy

Konsultacje podatkowe

Informacje dotyczące konsultacji podatkowych w zakresie zasad funkcjonowania Programu Współdziałania

Katalog korzyści

Informacje na temat korzyści płynących z uczestnictwa w Programie Współdziałania

Przepisy

Zmiany w prawie oraz wyjaśnienia przepisów w zakresie realizacji Programu Współdziałania