Informacje ogólne


Bieżące informacje w zakresie rynku gier hazardowych

Prowadzenie punktów gier na automatach

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, znowelizowana 1 kwietnia 2017 r., dopuszcza możliwość urządzania gier na automatach w salonach gier. Jednak zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach poza kasynem gry objęte jest monopolem państwa. Wykonywanie monopolu państwa przyznano jednoosobowej spółce Skarbu Państwa, powoływanej lub wskazywanej w tym celu przez Prezesa Rady Ministrów.

Oznacza to, że podmioty prywatne nie mają możliwości urządzania gier na automatach poza kasynami gier.