Ulga na ekspansję - Polski Ład


Informacje o uldze na ekspancję: jak skorzystać z ulgi na ekspansję i rozwój firm w Polskim Ładzie

28.07.2021

Mapa polski. Na mapie moneta 1 zł

Rozwój firm nie jest możliwy bez poszukiwania nowych rynków zbytu. Dlatego ekspansja firm na rynki zagraniczne, ale także w kraju, wymaga znacznych nakładów. Chodzi o wydatki na badania rynku, na szukanie nowych odbiorców towarów, jak również na pośredników i usługodawców, którzy znajdą nowych partnerów biznesowych dla firm. Głównym celem ulgi  jest możliwość dodatkowego odliczenia wartości wydatków, które są związane ze zwiększeniem przychodów ze sprzedaży produktów. Stanowi to zachętę do rozszerzania działalności nie tylko na rynek krajowy, ale także na zagraniczne rynki zbytu.

Jak skorzystać z ulgi na ekspansję i rozwój firm w Polskim Ładzie

Propozycja podatkowa w programie Polski Ład polega na możliwości dodatkowego odliczenia kosztów, które musi ponieść przedsiębiorstwo, aby rozszerzać swoje rynki zbytu, w tym zagraniczne. Wydatki na ekspansję biznesu będą mogły zostać odliczone 2 razy – raz jako koszty uzyskania przychodów, drugi raz w ramach ulgi – przy czym dla celów proponowanej ulgi odliczeniu może podlegać aż 1 mln zł. Jedynym warunkiem jest wzrost sprzedaży danego towaru o 30% w ciągu dwóch lat.

Od podstawy opodatkowania przedsiębiorca odliczy koszty, które poniósł w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. To działanie będzie służyć dodatkowemu wsparciu firm.

Pozwoli im zwiększać przychody, dzięki którym będą mogły dalej się rozwijać.

Podatkowe wsparcie obejmuje przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują wyzwanie związane z ekspansją na rynki zagraniczne.

Nowoczesne mechanizmy wsparcia dla rozwoju biznesu

Informacje podstawowe, lista ulg podatkowych, co to jest estoński CIT

Estoński CIT

Informacje o estoński CIT: co to jest, zasady opodatkownaia, korzyści dla firm, korzyści dla gospodarki

Ulgi na IPO i Venture Capital

Informacje u ulgach na IPO i Venture Capital: ulgi na IPO, ulgi dla eminenta, ulgi dla inwestora indywidualnego, korzyści dla firm, inwestorów i gospodarki

Ulga konsolidacyjna

Informacje o uldze konsolidacyjnej: jak skorzystać z ulgi, dla kogo ulga