Estoński CIT - Polski Ład


Informacje o estoński CIT: co to jest, zasady opodatkownaia, korzyści dla firm, korzyści dla gospodarki

28.07.2021

Na środku ekranu - dwie dłonie splecione w uścisku. Widok od dołu.

Co to jest estoński CIT?

Od 1 stycznia 2021 r. w Polsce obowiązują regulacje w zakresie tzw. estońskiego CIT, czyli ryczałtu
od dochodów spółek kapitałowych. To nowoczesny sposób opodatkowania, który promuje inwestycje i minimalizuje formalności przy rozliczeniu podatków.

Polski Ład a estoński CIT

Propozycje dotyczące estońskiego CIT w ramach programu gospodarczego Polski Ład:

 • ułatwiają wejście do systemu estońskiego
 • zmniejszają ryzyko „wypadnięcia z systemu” z przyczyn niezależnych od firmy, ponieważ zostanie zniesiony wymagany dotychczas minimalny wolumen inwestycji,
 • zachowują estońskie zasady opodatkowania także do zysków osiągniętych w czasie pozostawania w systemie estońskim – również po rezygnacji z ryczałtu, nawet jeśli nastąpi to po 10 latach od rezygnacji z estońskiego CIT.

Zwiększa to w znacznym stopniu atrakcyjność tej formy opodatkowania.

 • Propozycja zakłada również zmianę zakresu obowiązków inwestycyjnych dla podatników, którzy korzystają z opodatkowania ryczałtem. Proponowane rozwiązania rozszerzają też katalog podmiotów, które będą mogły wybrać ten system opodatkowania dochodów. Będzie on dostępny również dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Spółdzielnie będą mogły korzystać z rezerwy inwestycyjnej.
 • Zniknie limit przychodowy (100 mln zł), co spowoduje, że w ten sposób będą mogły się rozliczać również średnie i duże firmy należące do osób fizycznych. Jest to dobre rozwiązanie także dla firm, które obecnie nie przekraczają progu, ale w toku stosowania systemu estońskiego taki próg mogłyby przekroczyć.
 • Dodatkowe udogodnienie to zniesienie obowiązku zapłaty podatku z tytułu korekty wyniku finansowego w momencie wejścia do systemu.

Estoński CIT to narzędzie, które pozwala również na przeniesienie momentu zapłaty podatku do czasu wypłaty zysku. Tak długo, jak przedsiębiorca nie zdecyduje o wypłacie zysku ze spółki, tak długo nie musi płacić podatku. W momencie, gdy zdecyduje się na ten krok, zapłaci podatek na maksymalnie uproszczonych zasadach i uzależniony nie od dochodów, a od wysokości wypłaty. Niższa stawka podatkowa dla małych podatników została zachowana. O terminie zapłaty nie decyduje zatem kalendarz podatkowy, a sam przedsiębiorca.

Zasady opodatkowania będą jeszcze bardziej atrakcyjne

Podstawowa i jedyna efektywna stawka podatkowa dla małych podatników będzie wynosiła nie 25, ale 20%. Dla większych podatników obniżona stawka będzie dotyczyć nie tylko sytuacji wyjścia z systemu, ale także będzie stosowana na bieżąco – w przypadku dokonywania wysokich nakładów inwestycyjnych.

Dla kogo estoński CIT?

To rozwiązanie kierowane do spółek, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne. Oznacza to, że może z niego skorzystać zdecydowana większość polskich podatników CIT w których inwestor jest blisko spółki, a struktura firmy jest transparentna i prosta.

Estoński CIT – korzyści dla firm

 • większa odporność na dekoniunkturę,
 • większe zdolności inwestycyjne,
 • wzrost produktywności i innowacyjności,
 • oszczędność czasu przy rozliczeniach podatkowych.

Estoński CIT – korzyści dla gospodarki

 • większa odporność na kryzysy,
 • likwidacja barier rozwojowych dla polskiego sektora MŚP (niedokapitalizowanie),
 • większa produktywność firm i dzięki temu wzrost ich konkurencyjności,
 • wzrost liczby miejsc pracy,
 • wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski.

Nowoczesne mechanizmy wsparcia dla rozwoju biznesu

Informacje podstawowe, lista ulg podatkowych, co to jest estoński CIT

Ulgi na IPO i Venture Capital

Informacje u ulgach na IPO i Venture Capital: ulgi na IPO, ulgi dla eminenta, ulgi dla inwestora indywidualnego, korzyści dla firm, inwestorów i gospodarki

Ulga konsolidacyjna

Informacje o uldze konsolidacyjnej: jak skorzystać z ulgi, dla kogo ulga

Ulga na ekspansję

Informacje o uldze na ekspancję: jak skorzystać z ulgi na ekspansję i rozwój firm w Polskim Ładzie