Poradnik dla pracodawcy - preferencje dla klasy średniej - Polski Ład


Przewodnik jest skierowany do przedsiębiorców i dotyczy preferencji podatkowej dla klasy średniej.

Najważniejsze zmiany

  • Preferencja dla klasy średniej polega na odliczeniu od dochodu kwoty, która jest ustalana indywidualnie w oparciu o wysokość uzyskanych przychodów.
  • Z ulgi może skorzystać każdy, kto uzyskał przychody z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy) oraz z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej w łącznej wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie.
  • W trakcie roku pracodawca przy obliczaniu zaliczek na podatek stosuje preferencję "z urzędu", dlatego pracownik nie musi składać wniosku o jej stosowanie. 

Kto może skorzystać

Z preferencji może skorzystać każdy, kto uzyskał przychody z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy) lub z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej w łącznej wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie. 

Obliczanie ulgi dla klasy średniej w poszczególnych miesiącach

W trakcie roku pracodawca przy obliczaniu zaliczek na podatek stosuje ulgę "z urzędu", dlatego pracownik nie musi składać wniosku o stosowanie tej ulgi. 

Natomiast jeżeli pracownik nie chce, aby pracodawca stosował ulgę dla klasy średniej w trakcie roku, powinien o tym go poinformować.

Ulga jest stosowana przez pracodawcę za miesiące, w których pracownik uzyskał przychody z pracy na etacie w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł. Aby prawidłowo zastosować ulgę, należy zsumować wszystkie przychody podlegające opodatkowaniu w danym miesiącu. 

Pamiętaj! Pracodawco, ustalając prawo do ulgi za poszczególne miesiące, sprawdzaj, czy suma wypłaconych danemu pracownikowi przychodów z pracy na etacie nie przekracza maksymalnego limitu przychodów rocznych uprawniających do ulgi, czyli kwoty 133 692 zł. Po jego przekroczeniu przestajesz stosować u tego pracownika ulgę dla klasy średniej. 

Przychodami ze stosunku pracy są, oprócz świadczeń pieniężnych, również świadczenia rzeczowe oraz nieodpłatne (np. PPK w części finansowanej przez pracodawcę, pakiety medyczne, dodatkowe ubezpieczenia).

W kwocie przychodów nie uwzględnia się jednak przychodów zwolnionych oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, w tym również w sytuacji, gdy są one wypłacane przez zakłady pracy.

Więcej informacji o zmianach, przykłady oraz najważniejsze pytania i odpowiedzi znajdziesz w poradniku Preferencje dla klasy średniej - pracodawca.

Pliki do pobrania

Formularze do druku

W tym miejscu znajdziesz formularze PIT do druku, w tym także PIT-2

Poradnik PIT-2

PIT-2 to oświadczenie pracownika, które upoważnia pracodawcę do pomniejszenia zaliczki za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek. Sprawdź, co się zmienia w 2022 roku