Poradnik ulga sponsoringowa. Sport - Polski Ład


Polski Ład zawiera pakiet ulg podatkowych dla przedsiębiorców, którzy angażują się w działalność społecznie pożyteczną (CSR), np. w sport.

Najważniejsze zmiany

 • Ulga na sponsoring umożliwia dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania (podstawy obliczenia podatku) 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych na określone cele, w tym na działalność sportową.
 • Ulga jest skierowana do przedsiębiorców – podatników PIT i CIT.

Od 2022 roku Polski Ład wprowadził zachętę podatkową dla przedsiębiorców, którzy angażują się w działalność społecznie pożyteczną (CSR) i wspierają działalność sportową, kulturalną, szkolnictwo wyższe oraz naukę. Firmy mogą odliczać 100 proc. kosztów uzyskania przychodów, oraz – w ramach dodatkowej ulgi sponsoringowej – zyskują możliwość odliczenia dodatkowych 50 proc. kosztów.

Dla kogo ulga?

Ulga sponsoringowa jest skierowana do przedsiębiorców:

 • podatników PIT osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z której dochody są opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub podatkiem liniowym,
 • podatników CIT, uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

Na czym polega ulga?

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (podstawy opodatkowania) 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

 • sportową,
 • kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę,

- przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym:

 • z pozarolniczej działalności gospodarczej – PIT,
 • z przychodów z innych niż przychody z zysków kapitałowych – CIT .

W praktyce ulga pozwoli podatnikowi rozliczyć w podatku dochodowym 150 proc. poniesionych kosztów

 • 100 proc. jako koszt uzyskania przychodów,
 • 50 proc. jako odliczenie w ramach ulgi.

Szczegółowe obszary wsparcia oraz informacje jak rozliczyć ulgę sponsoringową znajdziesz w poradniku Ulga na sponsoring: sport.

Pliki do pobrania