Poradnik ulga na zabytki - Polski Ład


Podatkowy Polski Ład to również działania nakierowane na ochronę dziedzictwa kulturowego naszego kraju

Najważniejsze zmiany

  • Z ulgi na zabytki mogą skorzystać członkowie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, którzy są współwłaścicielami zabytku oraz indywidualni właściciele nieruchomości.
  • Ulga jest skierowana do podatników PIT, którzy płacą podatek według skali podatkowej, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga na zabytki jest przewidziana zarówno dla członków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, którzy są współwłaścicielami zabytku, jak i dla indywidualnych właścicieli nieruchomości.

W przypadku pierwszej grupy do ulgi będzie uprawniać już wpłata należności na fundusz remontowy.

Właściciele indywidualni będą mogli natomiast z niej skorzystać pod warunkiem otrzymania faktury dokumentującej wydatki związane z zabytkiem na prace konserwatorskie, prace restauratorskie lub roboty budowlane.

Na czym polega ulga

Ulga polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania:

  • 50 proc. kwoty poniesionych wydatków na wpłaty na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, dotyczące zabytku (wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków),
  • wydatku na nabycie zabytku wpisanego do rejestru zabytków, nie więcej niż kwota odpowiadająca iloczynowi 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej tego zabytku. Limit odliczenia na wszystkie inwestycje podatnika z tego tytułu nie może przekroczyć 500 tys. zł.

Kto może skorzystać

Ulga jest skierowana do podatników PIT opłacających podatek według skali podatkowej, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Więcej informacji oraz przykłady znajdziesz w poradniku Ulga na zabytki.

Pliki do pobrania

Zmiany w wynagrodzeniach

Informacje o najważniejszych zmianach, które bezpośrednio wpływają na wysokość Twojego wynagrodzenia po wejściu w życie przepisów Polskiego Ładu

Pytania i odpowiedzi

Szukasz odpowiedzi na swoje pytanie dotyczące Polskiego Ładu? Zapoznaj się z odpowiedziami do najczęściej zadawanych pytań.