Poradnik dwie umowy o pracę - Polski Ład


Prezentujemy poradnik dla pracowników, którzy mają dwie umowy o pracę.

Polski Ład będzie korzystny dla większości pracowników, którzy otrzymują miesięczne wynagrodzenie do ok. 5,7 tys. zł brutto. Z kolei dla dużej grupy podatników, którzy zarabiają miesięcznie do ok. 11,1 tys. zł brutto, powinien pozostać neutralny. Prezentujemy poradnik dla pracowników, którzy mają dwie umowy o pracę.

Najważniejsze zmiany

  • Zdarzają się sytuacje, gdy pracownik jest równocześnie zatrudniony u dwóch różnych pracodawców (całość lub część etatu).
  • Jakie rozwiązania należy wziąć pod uwagę w ramach podatkowego Polskiego Ładu?

Dwie umowy o pracę – skutki podatkowe

Poradnik wyjaśnia, na co zwrócić uwagę, gdy pracownik jest równocześnie zatrudniony u dwóch różnych pracodawców (całość lub część etatu). Chodzi m.in. o:

  • uwzględnienie kwoty zmniejszającej podatek (obecnie 425 zł) – w tym celu pracownik może złożyć odpowiednie oświadczenie (PIT-2) u pracodawcy, u którego zamierza uwzględniać tę kwotę,
  • rozporządzenie odraczające pobór zaliczek – stosowane w sytuacji, gdy zaliczki obliczane według zasad roku 2021 są korzystniejsze dla podatnika, a jego miesięczne przychody nie przekraczają kwoty 12 800 zł. Potrącany będzie wówczas podatek jedynie do wysokości obliczonej według reguł z roku 2021,
  • ulgę dla klasy średniej – podatnicy, którzy osiągają przychody miesięczne w przedziale od 5701 zł do 11 141 zł, mają pomniejszaną miesięczną zaliczkę na podatek o kwotę wynikającą z ustawowego wzoru,
  • wniosek o rezygnację z uwzględniania zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów – jeśli dwaj pracodawcy uwzględniają przy obliczaniu zaliczek pełną miesięczną kwotę kosztów (po 250 zł lub podwyższone 300 zł), może to skutkować dopłatą podatku przez podatnika w zeznaniu,
  • wniosek o stosowanie wyższej 32 proc. stawki podatku w trakcie roku – w przypadku otrzymywania wynagrodzenia osobno z każdej umowy o pracę w wysokości, która nie przekracza progu podatkowego 120 tys. zł, pracownik będzie miał obliczane zaliczki według stawki 17 proc. Jeżeli jednak w skali roku łączna podstawa opodatkowania przekroczy ten próg, na etapie zeznania podatnik będzie mieć dopłatę podatku. Może tego uniknąć, składając pracodawcy wniosek o obliczanie zaliczek według stawki 32 proc.

Szczegóły w poradniku Polski Ład a dwie umowy o pracę.

Pliki do pobrania

Zmiany w wynagrodzeniach

Informacje o najważniejszych zmianach, które bezpośrednio wpływają na wysokość Twojego wynagrodzenia po wejściu w życie przepisów Polskiego Ładu

Pytania i odpowiedzi

Szukasz odpowiedzi na swoje pytanie dotyczące Polskiego Ładu? Zapoznaj się z odpowiedziami do najczęściej zadawanych pytań.