Poradnik PIT-2 - Polski Ład


PIT-2 to oświadczenie pracownika, które upoważnia pracodawcę do pomniejszenia zaliczki za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek. Sprawdź, co się zmienia w 2022 roku

Najważniejsze zmiany

  • Wraz z podwyższeniem kwoty wolnej do 30 tys. zł wzrosła też kwota zmniejszająca zaliczki na podatek.
  • Od 1 stycznia 2022 r. wynosi ona 425 zł miesięcznie.
  • Jeżeli osiągasz przychody z wynagrodzenia za pracę na etacie, możesz złożyć do pracodawcy oświadczenie PIT-2, czyli wniosek o pomniejszenie kwoty zaliczki o 425 zł miesięcznie.
  • PIT-2 będzie podstawą dla zakładu pracy do stosowania kwoty wolnej w zaliczkach.

Polski Ład to podwyżka kwoty wolnej do 30 tys. zł (jej odpowiednik to 5,1 tys. zł rocznej kwoty zmniejszającej podatek). Wraz z podwyższeniem kwoty wolnej wzrosła też kwota zmniejszająca zaliczki na podatek. Jeszcze w zeszłym roku wynosiła ona 43,76 zł miesięcznie. Od 1 stycznia 2022 r. wynosi niemal 10 razy więcej – czyli 425 zł (1/12 z 5,1 tys. zł).

PIT-2 składa się raz, najczęściej zaraz po podjęciu pracy u danego pracodawcy. PIT-2 może być również złożony w trakcie roku podatkowego. Płatnik odlicza kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał to oświadczenie.

Oświadczenie to jest zatem podstawą dla zakładu pracy do stosowania kwoty wolnej w zaliczkach.

Raz złożony PIT-2 zachowuje ważność w kolejnych latach podatkowych (aż do jego odwołania/wycofania przez pracownika).

Każdy pracodawca ma obowiązek pobierania z wynagrodzenia pracownika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Kiedy nie składa się PIT-2

W niektórych przypadkach pracownik nie może złożyć PIT-2. Tak jest w przypadku np. pracownika, który jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych wg skali podatkowej  albo wieloetatowcem.

Podatnikowi przysługuje jedna kwota wolna.  W przypadku przedsiębiorcy kwota ta stosowana jest przy opłacaniu zaliczek na podatek od przychodów z działalności gospodarczej. Natomiast wieloetatowiec może upoważnić tylko jednego pracodawcę do uwzględniania kwoty wolnej. W przeciwnym wypadku (kilkukrotnego stosowania kwoty wolnej w trakcie roku), podatnik musiałby dopłacać do podatku w rocznym rozliczeniu.

Dlatego pracownik ma możliwość niezłożenia PIT-2 i w każdym czasie złożone oświadczenie może wycofać.

PIT-2 składany przez emeryta/rencistę

Emerytowi/renciście kwotę zmniejszającą podatek uwzględnia przy wypłacie świadczenia organ rentowy. Żeby tego nie robił - emeryt/rencista musi złożyć odpowiedni wniosek.

Jeśli pracownik, który jest emerytem lub rencistą złożył do organu rentowego wniosek o pobieranie zaliczki na podatek dochodowy bez pomniejszania o kwotę zmniejszającą podatek, wówczas może złożyć PIT-2 swojemu pracodawcy.

Więcej informacji o zmianach oraz najważniejsze pytania i odpowiedzi znajdziesz w Poradniku PIT-2.

Materiały wideo

Eksperci odpowiadają na pytania o #PolskiŁad - PIT-2

Eksperci odpowiadają na pytania o #PolskiŁad - czy PIT-2 co roku

Eksperci odpowiadają na pytania o #PolskiŁad - u ilu pracodawców złożyć PIT-2

Eksperci odpowiadają na pytania o #PolskiŁad

Eksperci odpowiadają na pytania o #PolskiŁad - Kwota wolna

Co daje PIT-2? #PolskiŁad

Pliki do pobrania

Formularze do druku

W tym miejscu znajdziesz formularze PIT do druku, w tym także PIT-2

Nowe zasady rozliczania zaliczek

Od 8 stycznia zmieniły się zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników w styczniu 2022 r.