Pakiet uszczelniający - Polski Ład


Wspieranie legalnego zatrudnienia, promocja obrotu bezgotówkowego, przeciwdziałanie transferom nieopodatkowanych zysków do rajów podatkowych, exit tax

Zależy nam na zmniejszaniu nierówności między biznesem, który działa uczciwie, a tymi, którzy omijają prawo lub działają na jego granicy. Dlatego tak ważne dla szerokiej reformy podatkowej jest wdrożenie pakietu uszczelnień w Polskim Ładzie.

W 2022 roku jego wartość powinna osiągnąć 6 mld zł. Rok później powinno to być co najmniej 9 mld zł.

Nasze działania będą skoncentrowane na:

  1. Kontynuowaniu ograniczania szarej strefy.
  2. Dalszym utrudnianiu wyprowadzania pieniędzy z Polski do rajów podatkowych.
  3. Zmianie przepisów, wykorzystywanych przez niektóre firmy do zmniejszenia należnych podatków.

Osiągniemy to m.in. poprzez:

Wspieranie legalnego zatrudnienia

Aktualnie system podatkowy nie sprzyja pracownikom, którzy nie godzą się na pracę „na czarno”. W przypadku wykrycia tego procederu przez urząd skarbowy czy Państwową Inspekcję Pracy, to pracownik musi zapłacić niezapłacony od swojej pensji podatek wraz z odsetkami. Odpowiada też karnie za niezadeklarowanie podatku. Chcemy całkowicie odwrócić tę sytuację. Prawo powinno chronić pracownika, a nie pracodawcę, który określa jego warunki zatrudnienia.

W związku z tym proponujemy, że jeśli zatrudniony na czarno pracownik zgłosi to odpowiednim organom, nie będzie odpowiadał karnie i nie będzie musiał płacić podatku od dochodu otrzymanego pod stołem. Nieodprowadzony PIT będzie musiał uregulować wraz z odsetkami za zwłokę - pracodawca. Zapłaci on również dodatkową sankcję w postaci podatku od minimalnego wynagrodzenia za każdy miesiąc, w którym zatrudniał pracownika na czarno. Dopłacony podatek i sankcja nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodu pracodawcy.

Promocję obrotu bezgotówkowego

Większość obrotu w szarej strefie odbywa się gotówkowo. Stąd im więcej bezgotówkowych transakcji, tym uczciwsze zasady na rynku. Dlatego będziemy jeszcze bardziej wspierać płatności elektroniczne, tj. za pośrednictwem terminala, telefonu lub przelewu. Również temu służyć będzie ulga na terminal dla małego biznesu. Firmy, które będą rozliczać bezgotówkowo większość swojego obrotu z konsumentami, otrzymają superszybki zwrot VAT. Pieniądze pojawią się na ich kontach w 15 dni, czyli cztery razy szybciej niż zwykle. To będzie najszybszy zwrot VAT w Unii Europejskiej.

W Europie mamy kraje, które ograniczają liczbę transakcji możliwych do zrealizowania w formie gotówkowej w obrocie B2B. Liderem jest Francja, gdzie taka forma płatności jest dopuszczalna do 1 tys. euro.

W krajach Europy Południowej ograniczane są również limity obrotu gotówką z obrocie B2C. Nasze propozycje są zgodne z tym europejskimi trendami.

Uniemożliwienie wyprowadzania firmowych samochodów bez podatku

Sposobem wyprowadzania pieniędzy z firmy na cele prywatne jest branie samochodu w leasing na firmę, a po spłacie rat wykupienie go nie do majątku firmy, tylko do prywatnego (część umów leasingowych to dopuszcza) i sprzedaż po upływie 6 miesięcy bez podatku. To działanie na granicy prawa. W innych krajach UE możliwe jest tylko wykupienie samochodu przez firmę, w rezultacie sprzedaż bez podatku jest możliwa dopiero po 5 latach.
W Polsce również tak będzie.

Przeciwdziałanie wnoszeniu do firmy przeszacowanego majątku

Częstą praktyką jest prywatne kupowanie nowego samochodu i po kilku latach używania – wnoszenie go do firmy. Obecnie przepisy pozwalają amortyzować wnoszony do firmy majątek po cenie zakupu, a nie według jego wartości w momencie wniesienia. W ten sposób zmniejsza się podatek do zapłaty przy pomocy używanych samochodów i elektroniki. Rozwiązaniem jest amortyzacja od wartości rynkowej w momencie przyjęcia do firmy, a nie według „historycznej” ceny nabycia.

Utrudnienie transferu nieopodatkowanych zysków do rajów

Naszym celem jest jeszcze skuteczniejsza walka z rajami podatkowymi. To kluczowe, aby wielkie korporacje płaciły podatki tam, gdzie zarabiają pieniądze. Ukrócimy nieuczciwe praktyki tworzenia za granicą (np. na Cyprze i w Luksemburgu) spółek, do których wyprowadzane są z Polski dochody bez podatku. Dzięki tej zmianie pieniądze wysyłane do spółek – wydmuszek będą już w 2022 roku opodatkowane w Polsce.

Uszczelnianie exit tax

W 2019 wdrożyliśmy exit tax czyli podatek od wyprowadzania z Polski aktywów (np. przenoszenia za granicę siedziby spółki). Podlegają mu niezrealizowane zyski firmy, które wynikają np. ze wzrostu wartości jej majątku. Jeśli ktoś rozwinął firmę w Polsce to podatek od jej sprzedaży powinien być pobrany w Polsce a nie za granicą.

Przepisy o exit tax są jednak omijane poprzez pośrednie przeniesienie własności biznesu, np. poprzez połączenia polskiej firmy z zagraniczną lub wniesienie polskie go biznesu aportem do zagranicznej firmy. Teraz pójdziemy w stronę Niemiec, Francji i Belgii i uzupełnimy przepisy o Exit tax właśnie o pośrednie wyprowadzenie kraju majątku, tak żeby nie było możliwe uciekanie od opodatkowania.