Ulga konsolidacyjna - Polski Ład


Informacje o uldze konsolidacyjnej: jak skorzystać z ulgi, dla kogo ulga

28.07.2021

Wnętrze zakładu: na środku dwie osoby: pierwsza w roboczym ubraniu, druga w eleganckim garniturze

W strukturze polskiej gospodarki szczególnie duży udział przypada najmniejszym przedsiębiorstwom. Przejęcie łańcuchów dostaw nie jest jednak możliwe bez łączenia się takich podmiotów w grupy.
W czasie pandemii oraz bezpośrednio po jej zakończeniu wiele firm może mieć problem z odzyskaniem zarówno swojej pozycji na rynku, jak i swoich klientów. Upadłość dobrze rokującej firmy, której przyszło zmierzyć się z problemami, może skutkować stratami dla rynku, pracowników i kooperantów. Jednocześnie sytuacja ekonomiczna innych firm może ulec poprawie, biorąc pod uwagę ich efektywność operacyjną czy specyfikę działalności. Ulga konsolidacyjna okaże się wtedy cennym wsparciem dla zbliżenia na gruncie biznesowym takich firm i w powiązaniu z ich częściową restrukturyzacją, przyniesie im obopólne – wymierne i długofalowe – korzyści ekonomiczne.
W efekcie pozytywnie wpłynie to na rynek.

Jak skorzystać z ulgi konsolidacyjnej

Podatnik – oprócz zaliczenia wydatków związanych z akwizycją innej spółki do swoich kosztów uzyskania przychodów – będzie dodatkowo mógł odliczyć równowartość tych kosztów od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym. Odliczenie wydatków związanych z akwizycją innej spółki będzie przysługiwać podatnikowi w roku podatkowym, w którym zostaną przez niego nabyte udziały (akcje) tej spółki. Odliczenie będzie dotyczyć kwoty wydatków związanych z nabyciem udziałów (akcji) spółki faktycznie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym.  

Dla kogo ulga konsolidacyjna

Ulga konsolidacyjna będzie oferowana z założenia polskim firmom, które poprzez przejęcie innych podmiotów zdecydują się na uratowanie np. swojego kontrahenta, dostawcy lub innego podmiotu potrzebującego wsparcia. Ulga pozwoli na dodatkowe odliczenie wydatków poniesionych bezpośrednio na nabycie udziałów w spółce kapitałowej (wydatki na obsługę prawną, wycenę, sporządzenie planów połączenia, audyt, podatki, itp.).

Nowoczesne mechanizmy wsparcia dla rozwoju biznesu

Informacje podstawowe, lista ulg podatkowych, co to jest estoński CIT

Estoński CIT

Informacje o estoński CIT: co to jest, zasady opodatkownaia, korzyści dla firm, korzyści dla gospodarki

Ulgi na IPO i Venture Capital

Informacje u ulgach na IPO i Venture Capital: ulgi na IPO, ulgi dla eminenta, ulgi dla inwestora indywidualnego, korzyści dla firm, inwestorów i gospodarki

Ulga na ekspansję

Informacje o uldze na ekspancję: jak skorzystać z ulgi na ekspansję i rozwój firm w Polskim Ładzie