Ulga sponsoringowa (CSR) - Polski Ład


Odliczenie w podatku dochodowym dla sponsorów, którzy zainwestują w Polsce w cele ważne społecznie, np. kulturę, sport czy naukę

22.10.2021

Ulga sponsoringowa (na CSR - ang. Corporate Social Responsibility, społeczna odpowiedzialność biznesu) to rozwiązanie proponowane w ramach podatkowego restartu gospodarki, które przyniesie korzyści podmiotom działającym w sferze kultury, sportu, nauki i szkolnictwa wyższego. Spowoduje, że wspieranie działalności w tych obszarach stanie się bardziej atrakcyjne. Przedsiębiorcy, celebryci czy wielcy artyści będą bardziej zainteresowani współpracą np. z instytucjami kultury, klubami sportowymi czy uczelniami wyższymi, co pozwoli pozyskać tym podmiotom dodatkowe środki na prowadzoną działalność kulturalną, sportową czy naukową.

Rynek sponsoringu w Polsce szybko się rozwija. W 2020 roku tylko sponsoring sportu to - według różnych szacunków – nawet 1 mld zł wydanych przez firmy na wspieranie działalności klubów sportowych czy na stypendia dla sportowców. Szacujemy, że w efekcie zastosowania ulgi w 2022 roku firmy zaoszczędzą ok. 100 mln zł.

Co to jest ulga sponsoringowa (na CSR)

To zachęta podatkowa. Każdy sponsor, który przyjedzie do Polski i zainwestuje np. 1 mln zł na cel ważny społecznie, będzie mógł wliczyć w koszty 1,5 mln zł. Ulga na takich samych zasadach będzie otwarta także dla każdego polskiego przedsiębiorcy. Bez dolnych i górnych limitów. W ten sposób firmy będą bardziej niż kiedykolwiek zainteresowane np. współpracą z instytucjami kultury, klubami sportowymi czy uczelniami wyższymi. Beneficjentom pozwoli to zdobyć dodatkowe środki na prowadzoną działalność. Dla sponsorów będzie to silny impuls w kierunku rozwoju CSR.

Jak działa ulga sponsoringowa w Polskim Ładzie

Odliczenie będzie dotyczyć wszystkich przedsiębiorców działających w Polsce, czyli zarówno jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i spółek.

Dzięki uldze sponsoringowej przedsiębiorcy zyskają możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT i CIT) 50% kosztów poniesionych na wskazane obszary działalności. Podatnik, oprócz zaliczenia poniesionych kosztów w 100% do kosztów uzyskania przychodu, uzyska prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym przez odliczenie od podstawy opodatkowania 50% poniesionych kosztów. Łącznie w podatku dochodowym przedsiębiorca rozliczy więc 150% poniesionego kosztu.

  • W przypadku ulgi na działalność sportową odliczeniu będą podlegać koszty poniesione na finansowanie klubu sportowego (np. na zakup sprzętu sportowego), stypendium sportowego czy  imprezy sportowej, która nie jest masową imprezą sportową.
  • Z kolei ulga na działalność kulturalną umożliwia odliczenie kosztów poniesionych na tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury. Odliczeniu będą podlegały koszty poniesione na rzecz instytucji kultury wpisanych do rejestru, a także na finansowanie działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.
  • Natomiast w przypadku ulgi na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę odliczeniu będą podlegać m.in. koszty poniesione na stypendia dla studenta za wyniki w nauce, stypendia naukowe dla doktorantów, koszty opłat związanych z kształceniem zatrudnionego pracownika na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia, koszty wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy. Niektóre koszty, np. dotyczące wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy, będą podlegać odliczeniu, jeżeli będą realizowane na podstawie umowy zawartej przez podatnika  z uczelnią.

W przypadku skorzystania z ulgi sponsoringowej odliczeniu będą podlegać koszty, które nie zostały podatnikowi zwrócone w jakikolwiek sposób. Ulga będzie odliczana w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty.

Ulga sponsoringowa (na CSR) - korzyści dla przedsiębiorcy

Zysk, jaki daje ulga, najłatwiej dostrzec na konkretnym przykładzie. Przyjmując, że przedsiębiorca, współpracujący z muzeum, w zamian za reklamę, przeznaczy na działalność muzeum 20 tys. zł, to np.:

  • opłacając liniowy podatek PIT według 19% stawki w podatku dochodowym zyskuje 3 800 zł, z uwagi na zaliczenie tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów,
  • oraz dodatkowo 1900 zł, z uwagi na proponowaną możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% poniesionego kosztu, tj. 10 tys. zł,

Łącznie przedsiębiorca obniża swój podatek o 5 700 zł.

Repatriacja kapitału

Korzystne warunki powrotu i inwestowania pieniędzy w Polsce, przyjazny klimat dla rozwoju biznesów rodzinnych.

Ulga na powrót

Ulga dla osób, które min. 3 lata mieszkały i pracowały za granicą. Po powrocie do Polski przez 4 lata będą płacić niższe podatki i składki ZUS

Ryczałt dla nowych inwestorów

Korzystne opodatkowanie ryczałtem od przychodów zagranicznych dla nowych inwestorów, którzy przeniosą rezydencję podatkową do Polski

Bezpieczny powrót kapitału

Szansa dla firm na świeży start z podatkowo czystym kontem i rezygnację z ryzykownych praktyk podatkowych

Fundacje rodzinne

Skuteczne zabezpieczenie firmy w sytuacji, gdy potomkowie przedsiębiorcy nie chcą lub nie mogą nią zarządzać