Sprawiedliwy system podatkowy - Polski Ład


Składka zdrowotna proporcjonalna do dochodu, wsparcie dla biznesów rodzinnych i inwestorów, rozwój firm, dobre płace i ulgi podatkowe, ryczałt

25.01.2022

Najważniejsze zmiany

  • Składka zdrowotna proporcjonalna do dochodu: 4,9 proc. dla przedsiębiorców na podatku liniowym, 9 proc. dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem.
  • Wybór pomiędzy rozliczeniem się na zasadach ogólnych a ryczałtem.
  • Estoński CIT dla wszystkich biznesów rodzinnych, bez warunków i limitów.
  • Obniżenie stawek ryczałtu z 17 na 14 proc. dla zawodów medycznych oraz z 15 na 12 proc. dla informatyków, programistów i osób świadczących usługi IT.

Na służbę zdrowia wszyscy wreszcie złożymy się solidarnie

Dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, składka zdrowotna wyniesie 9 proc. od dochodu (tak jak dla pracowników). Nie będzie też odliczana od podatku. Dlatego przygotowaliśmy dla nich specjalny mechanizm, który będzie polegał na odliczeniu od dochodu określonej kwoty. Obejmie on przedsiębiorców, których dochody (czyli przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne) wynoszą od 68 412 zł do 133 692 zł. Dzięki temu nie zwiększą się istotnie ich obciążenia podatkiem i składką.

Przedsiębiorcy na podatku liniowym, będą od 2022 r. płacić składkę zdrowotną w wysokości 4,9 proc. swojego dochodu, a nie 9 proc., jak pierwotnie zakładano. Zapłacą prawie o połowę mniej, jednak nie mniej niż 270,90 zł miesięcznie w 2022 r.

Dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem składka zdrowotna będzie niska i bardzo prosta do zastosowania – wyniesie 9 proc., które będą liczone od podstawy:

  • dla firm o rocznych przychodach do 60 tys. zł – miesięczna podstawa składki zdrowotnej wyniesie 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
  • dla przychodów do 300 tys. zł – 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
  • dla wyższych – 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

U około 103 tys. podatników rozliczających się na karcie podatkowej, składka zdrowotna wyniesie 9 proc. Będzie liczona od minimalnego (a nie, jak pierwotnie zakładano, średniego) wynagrodzenia. Tym samym składki będą niższe prawie o połowę od pierwotnych propozycji.

Środki ze składek zdrowotnych trafią do Narodowego Funduszu Zdrowia. Zostaną wykorzystane na poprawę jakości świadczeń medycznych oraz naprawę zdrowia Polaków po COVID-19. Na zdrowiu nie wolno oszczędzać! Te pieniądze są polskiej służbie zdrowia potrzebne, zwłaszcza w okresie pandemii i przez długi czas po niej.

Zmienią się także terminy dotyczące wyliczenia wysokości składki zdrowotnej. Przykładowo, składka za marzec będzie płacona od dochodu z lutego, w terminie do 20 kwietnia, za kwiecień od dochodu z marca, płatna do 20 maja. To wyjście naprzeciw zgłaszanym przez biznes postulatom.

Zmiany w podatkach atrakcyjne dla inwestorów

Cały świat zmaga się ze skutkami pandemii COVID-19. Żadne z państw nie czeka jednak biernie na powrót do normalności. Bo też i normalność będzie inna niż ta, do której przywykliśmy. Szczególnie w gospodarce.

Pandemia pokazała nam, jak kruche są łańcuchy dostaw, i jak łatwo zakłócić logistykę między kontynentami czy przerwać produkcję. Jak wielką barierą może być fizyczne zamknięcie granic.

Zdaliśmy sobie sprawę, że odległość geograficzna między miejscem produkcji towarów a miejscem zamieszkania ich odbiorców stała się ważnym czynnikiem ryzyka.

Dlatego już teraz globalne koncerny podejmują decyzje o przeniesieniu produkcji bliżej konsumentów. W tym – z Dalekiego Wschodu do Europy. Na ogromnym rynku, jakim jest Unia Europejska, tym regionem, który może na tym najbardziej skorzystać, jest Europa Środkowa. Kraje naszego regionu wystartowały w wyścigu o wielki biznes.

Inwestycje, rozwój firm i dobre płace

A jest o co walczyć. Wielkie inwestycje w produkcję i w branże przyszłości to także cały ekosystem firm, które z nimi współpracują. Efekt? Tysiące, a często dziesiątki tysięcy nowych, dobrze płatnych miejsc pracy w rozwijających się firmach.

To od nas zależy, czy te miejsca pracy i nowe przedsiębiorstwa pojawią się nad Wisłą, czy w innych krajach regionu.

Polska może konkurować kwalifikacjami swoich obywateli, infrastrukturą, lokalizacją, ale także – a może i przede wszystkim – atrakcyjnymi warunkami rozwoju dla firm.

Polski Ład i ulgi podatkowe

Dlatego Ministerstwo Finansów przygotowało kompleksowy program zachęt podatkowych skierowany do branż przyszłości.

Jego wdrożenie odbędzie się w 4 etapach.

Wsparcie dla inwestycji finansowych i biznesów rodzinnych

Po pierwsze stworzymy warunki podnoszące atrakcyjność Polski jako miejsca rozwoju firm. Nowe regulacje przyciągną do nas kapitał ludzki i finansowy.

Potrzebujemy inwestorów, którzy to nas wybiorą do lokowania swoich firm i tworzenia nowych miejsc pracy. Zaprosimy naszych rodaków do powrotu nad Wisłę. Zaoferujemy im korzystne warunki powrotu oraz inwestowania ich pieniędzy. Stworzymy przyjazny klimat dla rozwoju biznesów rodzinnych.

Uproszczenia i zachęty dla inwestorów

Po drugie wdrożymy rozwiązania podatkowe, które przekonają do Polski wielkich inwestorów. Specjalny serwis obsługi strategicznych partnerów, uproszczone procedury i rozliczenia, a także korzystne zasady opodatkowania zysków.

To nasza propozycja dla tych, którzy właśnie teraz decydować będą o tym, czy ulokować inwestycję w Polsce czy w innym kraju naszego regionu.

Inwestycje w nowe technologie i w pracowników

Po trzecie ułatwimy firmom inwestowanie w innowacje i produktywność. W przemysł 4.0, czyli gałęzie gospodarki o najwyższym potencjale i najwyższej wartości dodanej.

Stworzymy zachęty do tworzenia nad Wisłą nowych technologii i do wdrażania nowych produktów. Będziemy wspierać unowocześnianie produkcji i inwestowanie w pracowników. W ich umiejętności i nowoczesne narzędzia, które zwiększą ich produktywność.

Wsparcie dla firm w ekspansji na nowe rynki

Po czwarte pomożemy firmom w zdobywaniu nowych rynków w Polsce i za granicą. Stworzymy korzystne warunki do połączenia sił między biznesami, które poszukują kapitału a tymi, którzy będą chcieli go lokować w rokujące przedsiębiorstwa.

Przygotowany przez nas pogram zachęt jest efektem wielu miesięcy spotkań z przedsiębiorcami i rozmów o ich potrzebach. Przeanalizowaliśmy dziesiątki rozwiązań prawnych wielu krajów, szukając sposobów na to, by nasza oferta była najbardziej konkurencyjna.

Polski Ład - realne wsparcie dla przedsiębiorców

Dla przedsiębiorców, oprócz pakietu ulg podatkowych, przygotowaliśmy także niższe stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i znaczne poszerzenie estońskiego CIT.

Polski Ład to nie tylko historyczne podniesienie kwoty wolnej dla pracowników. Dzięki wyższej kwocie wolnej niższe podatki zapłaci aż 40 proc. przedsiębiorców.

Wprowadzenie równych zasad w podatkach i składkach to również moment, w którym jednoosobowe firmy, które korzystają ze stawki 19 proc., powinny podjąć decyzję, czy dotychczasowe zasady rozliczania odpowiadają ich rzeczywistym potrzebom.

Rozliczenie na zasadach ogólnych a ryczałt

Mniejsza firma, która służy utrzymaniu przedsiębiorcy i jego rodziny, może wybrać miedzy rozliczeniem się na zasadach ogólnych a ryczałtem.

Ogólne zasady opodatkowania są przeznaczone dla osób, które mają rodziny, opiekują się dziećmi czy osobami starszymi. Jeśli rozliczają się w ten sposób, wówczas korzystają z:

  • 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku,
  • podwyższonego do 120 tys, progu podatkowego,
  • dodatkowo rozliczą się wspólnie z małżonkiem, skorzystają z ulgi na dzieci czy ulgi rehabilitacyjnej.

Mogą też korzystać z kilkunastu nowych ulg, które da firmom Polski Ład.

Dla osób, dla których najważniejsza jest prostota obliczeń, przeznaczony jest ryczałt. Ryczałt nie wymaga liczenia kosztów czy amortyzacji. To po prostu wpływy do kasy razy niska stawka: 3 proc. dla handlu czy 5,5 proc. dla produkcji. To duża wygoda i oszczędność czasu. Od 2021 roku ryczałt przestał być przywilejem dla nielicznych - jest dostępny prawie dla każdej firmy. Pierwszy raz w ten sposób mogą rozliczyć się prawnicy, architekci, księgowi czy inżynierowie. Chcemy, aby z ryczałtu korzystało jak najwięcej firm.

W biznesie, który inwestuje i rośnie, gdzie pojawiają się wspólnicy czy kredyty, firma powinna wybrać estoński CIT. Dzięki niemu podatku ani składki nie będzie tak długo, jak firma będzie inwestować. Polski Ład otwiera estoński CIT dla wszystkich biznesów rodzinnych, bez warunków i limitów.

Dalsze korzystne zmiany w ryczałcie

Polski Ład zawiera kolejne zmiany w ryczałcie, które polegają na dalszym obniżeniu stawek.

Z 17 na 14 proc. dla zawodów medycznych, tj. lekarzy, dentystów, , pielęgniarek, położnych czy fizjoterapeutów. Obniżka dotyczy też zawodów technicznych: architektów, inżynierów budownictwa czy rzeczoznawców budowlanych.

Zmniejszymy również stawkę ryczałtu z 15 na 12 proc. dla informatyków, programistów i osób świadczących usługi IT.

To pomoże przedsiębiorcom w wychodzeniu z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.