Kalkulator wynagrodzeń - Polski Ład


Kalkulator wynagrodzeń pozwala oszacować wysokości pensji netto w ujęciu miesięcznym, z uwzględnieniem założeń rządowego programu „Polski Ład”

12.10.2021

Oblicz

Wersja: 1.0

Zaktualizowano: 2 czerwca 2021