Ulga dla młodych


Jeśli zarabiasz pracując, a nie ukończyłeś 26 lat, możesz skorzystać z tej ulgi

26.01.2021

Dla kogo jest ulga

Dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody[1]:

  • z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej),
  • z umów zlecenia zawartych z firmą,
  • z tytułu odbywania praktyk absolwenckich (regulowanych ustawą o praktykach absolwenckich)[2] oraz
  • z tytułu stażu uczniowskiego (regulowanych ustawą - Prawo oświatowe)[2].

Na czym polega

Ulgą objęte są powyższe przychody do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu ww. przychody podatnika są zwolnione z PIT.

Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Jeżeli zarabiasz więcej, to dopiero nadwyżka ponad 85 528 zł będzie opodatkowana według skali podatkowej.

Jak działa ulga 

Przepisy o uldze weszły w życie 1 sierpnia 2019 r. i miały zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r.[3]

Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ulga jest uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek.

Ulga działa z mocy ustawy, nie składasz w tej sprawie żadnego oświadczenia, czy wniosku swojemu płatnikowi (zakładowi pracy, zleceniodawcy).

Jeśli uzyskałeś tylko przychody, które w całości są objęte ulgą, nie masz obowiązku złożenia zeznania podatkowego  (PIT-36 albo PIT-37). Zeznanie składasz, jeśli wystąpiły dodatkowe okoliczności, np. oprócz przychodów objętych ulgą uzyskałeś dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach według skali podatkowej. Wówczas dla celów informacyjnych w zeznaniu wykazujesz również przychody objęte ulgą.

Co ze składkami na ZUS i NFZ

Ulga nie zwalnia cię z zapłaty składek na ZUS i NFZ, jeśli jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym.

 

Przypisy:

[1] art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT

[2] art. 1 pkt 4 ustawy zmieniającej z 2020 r.

[3] art. 4 ustawy zmieniającej z 2019 r.