Ulga dla młodych


Jeśli zarabiasz pracując, a nie ukończyłeś 26 lat, możesz skorzystać z tej ulgi

Dla kogo jest ulga

Dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą. [1]

Na czym polega

Ulgą objęte są przychody z pracy oraz z umów zlecenia do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu ww. przychody podatnika są zwolnione z PIT.

Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Jeżeli zarabiasz więcej, to dopiero nadwyżka ponad 85 528 zł będzie opodatkowana według skali podatkowej.

Jak działa ulga w 2019 r.

Przepisy o uldze weszły w życie 1 sierpnia 2019 r. i mają zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r. [2]

W związku z tym wyjątkowo w 2019 r. roczny limit z tytułu tego zwolnienia został ograniczony do 35 636,67 zł, co odpowiada 5/12 limitu rocznego (proporcjonalnie do okresu od sierpnia do grudnia). [3]

W 2019 r. płatnik nie ma obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia), jeżeli podatnik złoży mu oświadczenie, że przychody, które uzyska do końca 2019 r. będą w całości korzystały ze zwolnienia od PIT.

Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w rozliczeniu (zeznaniu) rocznym za 2019 r.

Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ulga jest uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika.

Co ze składkami na ZUS i NFZ

Ulga nie zwalnia cię z zapłaty składek na ZUS i NFZ, jeśli jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym.

 

Przypisy:

[1] art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT

[2] art. 4 ustawy zmieniającej 

[3] art. 5 ustawy zmieniającej