Pytania i odpowiedzi


Jak działa usługa Twój e-PIT

29.03.2023

Ogólne

  1. Tak. Podatnik będzie mieć dostęp do złożonych PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38 za rok poprzedni, w tym złożonych w formie papierowej i elektronicznej.

Kogo dotyczy usługa

Logowanie i wysyłka

Ulgi i odliczenia

Nadpłata / Podatek do zapłaty

Rozliczenie po 30 kwietnia

Rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci

Wspólne rozliczenie małżonków

Koszty uzyskania przychodów

Korekta zeznania

Formularze

Dochody zagraniczne

Zwolnienie od podatku świadczeń przyznanych w związku z COVID-19