Pytania i odpowiedzi


W tym miejscu znajdziesz najczęściej zadawane pytania dotyczące PIT-OP

1. Jak złożyć i podpisać oświadczenie PIT-OP elektronicznie?

PIT-OP elektronicznie można złożyć:

  • w ramach usługi Twój e-PIT – dostępnej na Portalu Podatkowym od 15 lutego 2019 r.,
  • przez formularz interaktywny w systemie e-Deklaracje,
  • w aplikacji e-Deklaracje Desktop.

Jeśli spełniasz warunki do udostępnienia PIT-OP – przygotujemy go dla ciebie już 15 lutego. Wystarczy że się zalogujesz, wskażesz organizację pożytku publicznego i zaakceptujesz oświadczenie. Nie musisz mieć podpisu elektronicznego.

Składając samodzielnie PIT-OP możesz go podpisać jednym z podpisów:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym – to płatny, elektroniczny podpis, który służy do podpisywania dokumentów. Jeśli masz taki podpis, przygotuj go i podaj kod PIN,
  • „danymi autoryzującymi" – to bezpłatny podpis elektroniczny, który zapewnia autentyczność deklaracji i podań. Kwota przychodu, którą podaje się przy autoryzacji, to kwota wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje/wniosek albo wartość „0” (zero), w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje/wniosek, nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku,

2. Czy PIT-OP składany elektronicznie może być podpisany przez pełnomocnika?

Nie. PIT-OP elektronicznie może złożyć tylko podatnik, który jest osobą fizyczną.

3. Jak sprawdzić, czy PIT-OP został poprawnie wysłany?

Po zaakceptowaniu przygotowanego dla ciebie PIT-OP od razu otrzymasz informację, czy został on prawidłowo wysłany. Będziesz mógł w każdej chwili pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) – wystarczy, że się zalogujesz.

Jeśli korzystasz z formularza interaktywnego, status wysłanego formularza możesz sprawdzić od razu po wysyłce albo wpisać numer referencyjny (32-znakowy numer nadany po wysłaniu dokumentu) do formularza UPO.

Pamiętaj – wyłącznie status „200” oznacza, że formularz został złożony w prawidłowy sposób. Inne statusy świadczą o niezłożeniu dokumentu lub jego dalszym przetwarzaniu.

Po otrzymaniu statusu „200” pobierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które jest dowodem złożenia formularza w formie elektronicznej.

4. Jak pobrać UPO dla wysłanego PIT-OP?

Już 15 lutego 2019 r. przygotujemy dla ciebie PIT-OP. Zaloguj się do usługi Twój e-PIT i zobacz wysłane przez ciebie oświadczenie PIT-OP za rok 2018.

Aby pobrać UPO dla PIT-OP, który składasz samodzielnie na formularzu interaktywnym, wpisz numer referencyjny nadany po wysłaniu formularza – do formularza UPO. W aplikacji e-Deklaracje Desktop UPO możesz pobrać w zakładce Moje rozliczenia.

Pamiętaj – pobranie UPO będzie możliwe, gdy przetwarzanie dokumentu zostało zakończone poprawnie, tj. pojawi się informacja o statusie „200”.

5. Co to jest numer referencyjny i jak sprawdzić ten numer wysłanego PIT-OP?

Numer referencyjny to 32-znakowy numer, który jest nadawany przez system po wysłaniu formularza i jest zapisany na formularzu. Numer ten przyda ci się, aby sprawdzić status złożonego formularza (wpisz ten numer do formularza UPO).

Dla przygotowanego dla ciebie PIT-OP w usłudze Twój e-PIT numer referencyjny będzie widoczny na złożonej deklaracji. Aby pobrać UPO wystarczy nacisnąć przycisk Pobierz UPO.

6. Jak sprawdzić status wysłanego dokumentu?

Wystarczy, że zalogujesz się do usługi Twój e-PIT, gdzie sprawdzisz złożone przez ciebie oświadczenie i pobierzesz UPO.

7. Jak podpisać PIT-OP?

Po zalogowaniu do usługi Twój e-PIT wystarczy, że zaakceptujesz przygotowany dla ciebie PIT-OP – nie musisz go podpisywać.

Jeśli PIT-OP składasz przez system e-Deklaracje, to możesz go podpisać:

  • za pomocą danych autoryzujących – jest to bezpłatny podpis elektroniczny. Wystarczy, że podasz swoje dane (imię, nazwisko, NIP albo PESEL, datę urodzenia) oraz kwotę przychodu za 2017 r. (system wskaże, jakie dane należy podać),
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym– to płatny, elektroniczny podpis, służący do podpisywania dokumentów. Jeśli masz taki podpis, przygotuj go i podaj kod PIN.