COVID-19


Informacje, wyjaśnienia dotyczące działań w związku z COVID-19

Więcej czasu na zaliczki PIT

Rozporządzeniem z dnia 1 czerwca 2020 r. Minister Finansów przedłużył termin przekazania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku.

Płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych został wydłużony termin przekazania do urzędu skarbowego: zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, pobranych w marcu, kwietniu i maju od wynagrodzeń z pracy, umów zlecenia i o dzieło oraz z praw autorskich i praw pokrewnych.

W związku z tym zaliczki i podatek pobrane:

  • w marcu - podlegają wpłacie do 20 sierpnia 2020 r.,
  • w kwietniu - podlegają wpłacie do 20 października 2020 r.,
  • w maju - podlegają wpłacie do 20 grudnia 2020 r.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dz. U. pod poz. 972 i weszło w życie z dniem publikacji, czyli 1 czerwca 2020 r.

Więcej czasu na przekazanie 1%

Na mocy przepisów wprowadzonych w ramach walki z koronawirusem przedłużono termin na przekazywanie 1% wybranej OPP.

W tym roku możemy przekazać 1% podatku składając zeznanie roczne lub PIT-OP do 1 czerwca (31 maja to niedziela), a w przypadku korekty do 30 czerwca. Zeznanie lub PIT-OP można złożyć przez e-PIT, ale również papierowo lub przez e-Deklaracje.

Usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje tę OPP, która w ubiegłym roku otrzymała 1% podatku.

Więcej informacji w Więcej czasu na przekazanie 1%.

Więcej czasu na złożenie PIT

Z uwagi na wyjątkowe okoliczności przedłużony został termin na złożenie rocznego zeznania PIT.

Zeznania podatkowe PIT za 2019 r. można składać do 1 czerwca (31 maja to niedziela) bez żadnych konsekwencji.

Dotyczy to wszystkich zeznań rocznych: PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Można to zrobić przez usługę Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo.

Ułatwieniem w logowaniu do usługi Twój e-PIT jest wprowadzony tymczasowy profil zaufany.

Więcej informacji w Więcej czasu na złożenie PIT oraz w W tym roku mamy więcej czasu na złożenie PIT – sprawdź jak to zrobić.

Informacje dla przedsiębiorców

Na stronie gov.pl - Tarcza antykryzysowa dostępne są informacje dotyczące wprowadzanych zmian dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. na temat:

  • Możliwości wstecznego rozliczania strat podatkowych
  • Wyłączenia stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów
  • Odliczenia kosztów B+R od dochodu
  • Ulgi IP Box

Darowizny na walkę z COVID-19

Każdy kto wspomaga walkę z koronawirusem może zapłacić niższy podatek dochodowy. Od podstawy opodatkowania podatkiem PIT można odliczyć darowizny (rzeczowe lub pieniężne) przekazane na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Więcej informacji na temat odliczeń w Darowizny przekazane na walkę z COVID-19.

Informacje podstawowe

Działania resortu finansów związane z pandemią w zakresie podatków i cła

Tarcza Antykryzysowa

Informacje dotyczące tarczy antykryzysowej dla pracowników oraz przedsiębiorców (link otwiera okno w innym serwisie)