Portal Usług Elektronicznych (PUE) dla KAS i JST


W tym miejscu znajdziesz podstawowe informacje na temat zasad korzystania z PUE CRPO

13.07.2023

Portal Usług Elektronicznych to system teleinformatyczny Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, udostępniony organom podatkowym KAS oraz JST w celu:

 • przeglądania pełnomocnictw zawartych w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych przez uprawnionych użytkowników,
 • zgłaszania pełnomocnictw ogólnych zgłoszonych do protokołu,
 • zgłaszania pełnomocnictw ogólnych w przypadku ustanowienia kuratora przez sąd na wniosek organu podatkowego,

Dostęp do PUE CRPO

Aby uzyskać dostęp do PUE CRPO, należy wystosować do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu wniosek o nadanie dostępu do PUE CRPO.

W zależności od jednostki, wniosek powinien zostać złożony za pośrednictwem:

 • CSD- w przypadku jednostek KAS:

Nowe zgłoszenie/Katalog usług: Finanse publiczne- podatki/ CRPO/ CRPO Wniosek o login/hasło;

jako załącznik w formacie pdf., podpisany przez bezpośredniego przełożonego otaczającym podpisem elektronicznym.

 • ePUAP- w przypadku jednostek JST:

Skrytka Urzędu Skarbowego w Wieluniu: /wy0h4js38r/crpo

Wniosek powinien być podpisany podpisem elektronicznym przez osobę kierującą daną jednostką.

Pliki do pobrania

Link do logowania: https://pue.mf.gov.pl/eServices/_/#3

Dane kontaktowe Centrum Kompetencyjnego Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych w Wieluniu

Centrum Kompetencyjne Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych mieści się w siedzibie Urzędu Skarbowego w Wieluniu:

 • Adres:Urząd Skarbowy w Wieluniu,
            ul. Krakowskie Przedmieście 34,
            98-300 Wieluń
 • Adres e-mail: crpo.wielun@mf.gov.pl
 • Adres skrytki ePUAP: /wy0h4js38r/crpo
 • Telefon: 43 843 91 36 wew. 373 lub 372