Formularze SD


W tym miejscu znajdziesz formularze elektroniczne SD

Wszystkie formularze interaktywne z poniższej tabeli można złożyć z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Natomiast przeglądarka Edge nie obsługuje wtyczek Acrobat/Reader, a co za tym idzie wyświetlanie formularzy nie jest możliwe.
Opis rozwiązania problemu znajduje się w zakładce e-Deklaracje/Pytania i odpowiedzi w pytaniach: 38, 40, 43 oraz 44.

Poprawne wyświetlanie formularzy jest możliwe m.in. w przeglądarce Internet Explorer.

Poniższe deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

Legenda

Deklaracja online
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

Wybierz deklarację

Archiwum formularzy elektronicznych SD

SD-2

Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF

SD-3

Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi


SD-Z2

Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
Archiwum formularzy elektronicznych SD