Akty prawne


Ustawy rozporządzenia i inne akty prawne, które określają zasady opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 644
data publikacji aktu: 12.12.2018

Ogłoszono zmiany , które nie zostały opublikowane w tekście jednolitym:

Akty zmieniające ustawę

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (zmiana ustawy o podatku od spadków i darowizn dokonana art. 66, weszła w życie 25 listopada 2018 r.)
Dz.U. z 2018 r. poz. 1629
data publikacji aktu: 24.08.2018

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (zmiana ustawy o podatku od spadków i darowizn dokonana art. 20, weszła w życie 1 grudnia 2018 r.)
Dz.U. z 2018 r. poz. 2073
data publikacji aktu: 31.10.2018

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (zmiana ustawy o podatku od spadkow i darowizn dokonana art. 113, weszła w życie 1 stycznia 2019 r.)
Dz. U. z 2018 r. poz. 2215
data publikacji aktu: 28.11.2018

Obowiązujące rozporządzenia i inne akty wykonawcze

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które mogą być pomocne. Znajdziesz je w sekcji Wyjaśnienia.