Akty prawne


Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn - tekst jednolity bez zmian

tekst jednolity: Dz.U. z 2018 poz. 644
data publikacji aktu: 12.12.2018

Ogłoszono zmiany do ustawy, który jeszcze nie zostały opublikowane w jej tekście jednolitym:

Akty zmieniające ustawę

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (zmiana ustawy o podatku od spadków i darowizn dokonana art. 66, weszła w życie 25 listopada 2018 r.)
Dz.U. z 2018 r. poz. 1629
data publikacji aktu: 01.01.0001

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (zmiana ustawy o podatku od spadków i darowizn dokonana art. 20, weszła w życie 1 grudnia 2018 r.)
Dz.U. z 2018 r. poz. 2073
data publikacji aktu: 01.01.0001

Obowiązujące rozporządzenia i inne akty wykonawcze

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

  • w Dzienniku Ustaw (Dziennik Ustaw jest źródłem prawa - to znaczy, że powołując się na akt prawny, należy wskazać dokument opublikowany w Dzienniku Ustaw),
  • w zbiorach Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP - biblioteka aktów prawnych prowadzona przez Kancelarię Sejmu),
  • w Biuletynie Informacji Publicznej MF (BIP MF) - tu znajdziesz m.in. objaśnienia podatkowe, opinie i ostrzeżenia Ministra Finansów,
  • w Systemie Informacji Podatkowej (SIP MF) - tu znajdziesz interpretacje ogólne i indywidualne oraz orzeczenia sądów i trybunałów,
  • w bazie archiwalnej Ministerstwa Finansów.

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które także mogą być pomocne. Znajdziesz je przy obowiązujących aktach prawnych, których dotyczą, a także w sekcji Wyjaśnienia przepisów prawnych.