Kto jest podatnikiem, a kto płatnikiem


11.10.2019

Podatnicy

Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe w sposób wyżej wskazany.

Płatnicy

Płatnikami podatku od spadków i darowizn są notariusze. Pobierają oni podatek od dokonywanej w formie aktu notarialnego:

  • darowizny,
  • umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie,
  • umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności,
  • umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania

i wpłacają na rachunek właściwego organu podatkowego.