Stawki podatkowe w PCC


Informacje dotyczące stawek podatkowych w podatku od czynności cywilno-prawnych

26.01.2022

Stawki podatku określone są odrębnie dla każdej czynności[1], w tym m.in. wynoszą:

  1. od umowy sprzedaży:
    • nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym 2%,
    • innych praw majątkowych 1%,
  2. od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego 0,5%, (z zastrzeżeniem przypadków, do których ma zastosowanie stawka 20 %),
  3. od umowy spółki 0,5%.

Obowiązuje 20% stawka podatku od umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego, użytkowania nieprawidłowego, jeżeli w trakcie kontroli urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego:

  • podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony,
  • biorący pożyczkę, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (osoba najbliższa: małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha), powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Przypisy

[1] art. 7 ustawy o PCC