Formularze do druku


W tym miejscu znajdziesz formularze PCC do druku

W tym miejscu znajdziesz formularze do druku, które możesz wydrukować, wypełnić i osobiście zanieść do właściwego urzędu

Od 2016 r. deklarację PCC-2 składasz tylko elektronicznie!


Formularze w wersji interaktywnej znajdziesz w zakładce e-Deklaracje

Legenda

Deklaracja do druku
Uwaga!

Wybierz deklarację

PCC-2

Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika

2015

Deklaracja do druku

2014

Deklaracja do druku

2013

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 30.01.2013

PCC-3

Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

2014

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.09.2014

2013

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 06.02.2014

PCC-3A

Załącznik do deklaracji PCC-3 - Informacja o pozostałych podatnikach

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

2014

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych do 30.06.2015
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.09.2014

2013

Deklaracja do druku

PCC-4

Zbiorcza deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 1.07.2019

PCC-4/A

Załącznik do deklaracji PCC-4 - Informacja o pozostałych podatnikach

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 1.07.2019

PCC-4/B

Załącznik do deklaracji PCC-4 - Informacja o wysokości podatku należnego poszczególnym gminom

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 1.07.2019