e-Deklaracje PCC


W tym miejscu znajdziesz formularze elektroniczne PCC

Wszystkie formularze interaktywne z poniższej tabeli można złożyć z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Natomiast przeglądarka Edge nie obsługuje wtyczek Acrobat/Reader, a co za tym idzie wyświetlanie formularzy nie jest możliwe.
Opis rozwiązania problemu znajduje się w zakładce e-Deklaracje/Pytania i odpowiedzi w pytaniach: 38, 40, 43 oraz 44.

Poprawne wyświetlanie formularzy jest możliwe m.in. w przeglądarce Internet Explorer.

Poniższe deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

Legenda

Deklaracja online
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

Wybierz deklarację

Archiwum formularzy elektronicznych PCC

PCC-2

Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF

PCC-3

Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych do 31.08.2014
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

PCC-3/A

Informacja o pozostałych podatnikach

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
Archiwum formularzy elektronicznych PCC