e-Deklaracje PCC


W tym miejscu znajdziesz elektroniczne formularze z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych

Wszystkie formularze interaktywne z poniższej tabeli można złożyć z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

PAMIĘTAJ!
Wysłanie deklaracji przy użyciu formularza udostępnionego przez Ministerstwo Finansów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), przez Ministra Finansów z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 12, w celach podatkowych.

UWAGA!
Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Opis rozwiązania problemu znajduje się w zakładce e-Deklaracje/Pytania i odpowiedzi
Natomiast przeglądarka Edge nie obsługuje wtyczek Acrobat/Reader, a co za tym idzie wyświetlanie formularzy nie jest możliwe.

UWAGA!
Poniższe deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym ePUAP i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

Legenda

Deklaracja online
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

Wybierz deklarację

Archiwum formularzy (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

PCC-2

Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF

PCC-3

Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych do 31.08.2014
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

PCC-3A

Informacja o pozostałych podatnikach

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
Archiwum formularzy (link otwiera nowe okno w innym serwisie)