Akty prawne


Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1150
data publikacji aktu: 06.12.2018

Ogłoszono zmiany do ustawy, który jeszcze nie zostały opublikowane w jej tekście jednolitym:

Akty zmieniające ustawę

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (zmiana ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dokonana art. 4, weszła w życie 1 stycznia 2019 r.)
Dz.U. 2018 poz. 2159
data publikacji aktu: 01.01.0001

Obowiązujące rozporządzenia i inne akty wykonawcze

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które mogą być pomocne. Znajdziesz je w sekcji Wyjaśnienia.