Zwrot podatku PCC


Informacje o zwrocie podatku od czynności cywilno-prawnych

26.01.2022

Podatek podlega zwrotowi, jeżeli:

  • zostały uchylone skutki prawne oświadczenia woli (nieważność względna),
  • nie spełnił się warunek zawieszający, od którego uzależniono wykonanie czynności cywilnoprawnej,
  • spółka nie została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców lub wysokość kapitału zakładowego spółki kapitałowej została zarejestrowana w kwocie niższej niż określała umowa spółki – w części, która stanowi różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym,
  • podwyższenie kapitału zakładowego spółki nie zostanie zarejestrowane lub zostanie zarejestrowane w wysokości niższej niż określona w uchwale - w części, która stanowi różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym od podwyższenia kapitału ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców,
  • nie wpisano hipoteki do księgi wieczystej.

Podatek nie podlega zwrotowi po upływie 5 lat od końca roku, w którym został zapłacony.