Sposób zapłaty podatku


11.10.2019

Podatek płaci się w kasie organu podatkowego lub na jego rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.