Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników - Niskie podatki


Informacje o uldze na zatrudnienie innowacyjnych pracowników: jak działa ulga, ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników na świecie

08.01.2024

Najważniejsze zmiany

  • Z ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników skorzystają firmy, które zatrudniają pracowników do wykonywania działalności B+R.
  • Jest skierowana do przedsiębiorców, którzy w roku podatkowym ponieśli stratę, lub których wysokość osiągniętego dochodu nie pozwala na odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na działalność B+R.
  • Dzięki uldze polskie firmy zwiększą swoją konkurencyjność.

Do kogo skierowana jest ulga

Z ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników będą mogły skorzystać firmy, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową (działalność B+R) i zatrudniają pracowników do jej wykonywania. Wytworzenie własności intelektualnej (np. patentów czy wdrożenie innowacji) wymaga zatrudnienia strategicznych pracowników o wybranych wysokich kompetencjach.

Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników skierowana jest do przedsiębiorców, którzy w roku podatkowym ponieśli stratę lub, których wysokość osiągniętego dochodu nie pozwala na odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Przedsiębiorca, który jest płatnikiem będzie mógł pomniejszyć zaliczki na podatek dochodowy pobrane od dochodów z tytułu stosunku pracy czy też wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w przypadku, gdy jego pracownik/usługodawca jest bezpośrednio zaangażowany w działalność B+R i, którego czas pracy przeznaczony na realizację działalność B+R lub czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalność B+R wynosi w co najmniej 50 proc. ogólnego czasu pracy/wykonania usługi.

Jak działa ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników?

Zaangażowanie wysokiej klasy specjalistów, którzy będą mogli rozwijać działalność innowacyjną przedsiębiorstwa, jest jednym z najtrudniejszych wyzwań dla przedsiębiorców. Dzięki wsparciu w postaci ulgi, firmy będą mogły zaoferować takim ekspertom lepsze warunki pracy. Zwiększą tym samym swoją konkurencyjność w porównaniu do zagranicznych firm, które działają w ramach Przemysłu 4.0. Proponowana ulga na pracowników będzie zapobiegać także emigracji zarobkowej polskich specjalistów za granicę.

Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników na świecie

Podobne ulgi funkcjonują na całym świecie. Polska koncepcja nawiązuje do doświadczeń Belgii, Holandii, Francji, Szwecji, Hiszpanii czy Węgier.

 

 

Tranformacja innowacyjna gospodarki

Transformacja polskiej gospodarki w kierunku innowacji i kompleksowe ułatwienie finansowania działalności innowacyjnej firm to strategiczny cel rozwoju Polski

Ulga badawczo-rozwojowa (B+R) oraz IP Box

Informacje o uldze badawczo-rozwojowej: czym jest ulga B+R oraz IP-Box, jednoczesne stosowanie ulgi B+R oraz IP Box

Ulga na prototyp

Informacje o uldze na prototyp: czym jest ulga, jak działa ulga, kiedy można ją stosować.

Ulga na robotyzację

Informacje o uldze na robotyzację: kto skorzysta z ulgi, jak działa ulga, wsparcie zatrudnienia w Przemyśle 4.0, transformacja cyfrowa w polskim przemyśle