Ulga na robotyzację przemysłową - Niskie podatki


Informacje o uldze na robotyzację: kto skorzysta z ulgi, jak działa ulga, wsparcie zatrudnienia w Przemyśle 4.0, transformacja cyfrowa w polskim przemyśle

28.11.2023

Taśma produkcyjna. Po lewej stronie taśmy roboty obsługujące taśmę. Po prawej 2 dłonie trzymające schemat robotów.

Ulga na robotyzację przemysłową jest skierowana do firm, które chcą usprawnić produkcję przez zastosowanie robotów przemysłowych. Podatkowe wsparcie robotyzacji przemysłowej będzie ważnym argumentem za przeniesieniem przez zagranicznych inwestorów produkcji do Polski. Będzie również narzędziem, które pomoże polskim firmom w zwiększaniu ich produktywności i konkurencyjności na rynku wewnętrznym i międzynarodowym.

Kto skorzysta z ulgi na robotyzację?

Na uldze na robotyzację przemysłową skorzystają polskie firmy, dla których decyzja o inwestowaniu w roboty przemysłowe jest wciąż trudna ze względu na konieczność poniesienia dużych nakładów inwestycyjnych. Dzięki uldze staną się one łatwiej dostępne i relatywnie tańsze. Według danych Międzynarodowej Federacji Robotyki, gęstość robotów w przemyśle przetwórczym w 2018 r. w Polsce – wyrażona w liczbie robotów przypadających na 10 tys. pracowników – znacząco odbiega od średniej w innych krajach regionu (np. w Czechach czy na Węgrzech).

Jak działa ulga na robotyzację przemysłową?

Z nowo wprowadzanej ulgi podatkowej może skorzystać firma, która zakupi i zainstaluje robota przemysłowego. Za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się:

  • koszt nabycia nowych robotów przemysłowych; maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych; maszyn, urządzeń i innych rzeczy funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, które służą zapewnieniu ergonomii i bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do tych stanowisk, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym. Chodzi szczególnie o czujniki, sterowniki, przekaźniki, zamki bezpieczeństwa, bariery fizyczne (ogrodzenia, osłony) czy optoelektroniczne urządzenia ochronne (kurtyny świetlne, skanery obszarowe), maszyny, urządzenia lub systemy służące do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, zwłaszcza czujniki i kamery, urządzenia do interakcji człowiek-maszyna do robotów przemysłowych;
  • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych powyżej; 
  • koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych i innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa powyżej, oraz
  • opłaty ustalone w umowie leasingu finansowego robotów przemysłowych i innych środków trwałych.

W efekcie ulgi na robotyzację podatnik odliczy od dochodu dodatkowe 50% tych kosztów.

Ulga na robotyzację na świecie

Podobne konstrukcje ulgi funkcjonują w wielu krajach na świecie. Sprawdziły się na Dalekim Wschodzie – w Korei Południowej, w Singapurze i na Tajwanie. Działają również od wielu lat w Stanach Zjednoczonych i we Włoszech, które były wzorem przy konstruowaniu propozycji dla polskich przedsiębiorców.

Wsparcie zatrudnienia w Przemyśle 4.0.

Ulga na robotyzację przemysłową to jedna z propozycji rozwiązania problemu, który przedsiębiorcy odczuwają coraz bardziej – zapewnienia odpowiedniej liczby pracowników. Do 2030 r. firmy w Polsce odnotują braki kadrowe na poziomie około 2 mln osób. Już dziś zmagają się z problemem braku pracowników, nawet w obliczu pandemii. Roboty przemysłowe pozwolą uzupełnić braki kadrowe przy pracach ciężkich, monotonnych i wykonywanych w szkodliwych warunkach. Częściowa automatyzacja produkcji będzie nie tylko tańsza, ale także bezpieczniejsza z punktu widzenia pracowników (np. wypadki, pandemia, upały).

Dzięki efektywniejszemu parkowi maszynowemu, polskie firmy zwiększą zakres swojej produkcji i zatrudnią więcej wykwalifikowanych pracowników, którym będą mogły zaoferować lepsze warunki pracy, w tym także finansowe.

Transformacja cyfrowa w polskim przemyśle

Większa automatyzacja produkcji przyczyni się do stopniowej transformacji cyfrowej firm, która okazała się istotna w czasie pandemii z uwagi na konieczności utrzymywania dystansu społecznego. Transformacja cyfrowa przemysłu wymaga zmiany podejścia przedsiębiorców do innowacji. Wsparcie podatkowe zakupu robota przemysłowego będzie impulsem, który umożliwi inwestowanie przez przedsiębiorców w bardziej efektywne, długoterminowe projekty rozwojowe.

Infografika: Ulga na robotyzację przemysłową. Wersja tekstowa dostępna poniżej

 

Tranformacja innowacyjna gospodarki

Transformacja polskiej gospodarki w kierunku innowacji i kompleksowe ułatwienie finansowania działalności innowacyjnej firm to strategiczny cel rozwoju Polski

Ulga badawczo-rozwojowa (B+R) oraz IP Box

Informacje o uldze badawczo-rozwojowej: czym jest ulga B+R oraz IP-Box, jednoczesne stosowanie ulgi B+R oraz IP Box

Ulga na prototyp

Informacje o uldze na prototyp: czym jest ulga, jak działa ulga, kiedy można ją stosować.

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Informacje o uldze na zatrudnienie innowacyjnych pracowników: jak działa ulga, ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników na świecie