Ulga badawczo-rozwojowa (B+R) oraz IP Box - Niskie podatki


Informacje o uldze badawczo-rozwojowej: czym jest ulga B+R oraz IP-Box, jednoczesne stosowanie ulgi B+R oraz IP Box

08.01.2024

Prawa ręka w ujęciu na wewnętrzną cześć dłoni. palec wskazujący najeżdżający na przycisk z napisem PATENT

Najważniejsze zmiany

  • Wprowadzamy możliwość korzystania z ulgi B+R oraz IP-Box jednocześnie.
  • Do tej pory podatnik komercjalizujący wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiągający z nich dochody kwalifikowane nie miał możliwości korzystania z obu ulg.
  • To zachęta dla firm do wytwarzania własności intelektualnej i rejestrowania jej w Polsce.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R) oraz ulga IP Box działają i są już znane polskim przedsiębiorcom. Teraz będzie można z nich skorzystać nie alternatywnie, czyli w konkurencji do siebie, a równolegle.

Czym jest ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R)

Ulga ta obejmuje koszty poniesione i związane m.in. z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, jak np. wynagrodzeń pracowników wykonujących prace B+R czy ekspertyz. Dzięki niej koszt opracowania nowego towaru lub wdrożenia innowacji w firmie będzie istotnie niższy. Każda złotówka wydana na ten cel może być dodatkowo odliczana od podstawy opodatkowania i to nawet w 200 proc. (w przypadku Centrum Badawczo-Rozwojowego). Dla nowo powstających podatników (np. startupów) przewidziano zwrot gotówkowy – jeśli kwota kosztów kwalifikowanych, które podlegają odliczeniu przewyższa kwotę osiągniętego dochodu lub podatnik poniósł stratę.

Czym jest ulga IP Box

Ulga IP Box (znana też jako Innovation Box lub Patent Box) została wprowadzona w CIT i PIT w 2019 r. To kolejne rozwiązanie stworzone dla podatników, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową (działalność B+R). Polega na preferencyjnym opodatkowaniu dochodów z praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej (np. patent, autorskie prawo do programu komputerowego) i zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności B+R. Jeżeli firma w Polsce wytwarza własne IP (prawo własności intelektualnej), wówczas zyski, które z niej płyną są opodatkowane jedynie stawką 5%.

Jednoczesne stosowanie ulgi B+R i IP Box

Pakiet ulg B+R i IP Box jest odpowiedzią na potrzeby firm. Do tej pory podatnik komercjalizujący wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiągający z nich dochody kwalifikowane (w rozumieniu przepisów o IP Box), nie miał możliwości korzystania z obu ulg. Teraz zyska taką możliwość. Dzięki temu firmy będą nie tylko miały zachętę do wytwarzania własności intelektualnej, ale także do jej rejestrowania w Polsce.

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej to m.in. patenty, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, autorskie prawo do programu komputerowego. Ulga jest skierowana np. do firm, software house‘ów, laboratoriów, które m.in. tworzą kody, opracowują formuły nowych leków, ulepszają technologie i tworzą dzięki temu nowe, niewystępujące na rynku produkty.

Tranformacja innowacyjna gospodarki

Transformacja polskiej gospodarki w kierunku innowacji i kompleksowe ułatwienie finansowania działalności innowacyjnej firm to strategiczny cel rozwoju Polski

Ulga na prototyp

Informacje o uldze na prototyp: czym jest ulga, jak działa ulga, kiedy można ją stosować.

Ulga na robotyzację

Informacje o uldze na robotyzację: kto skorzysta z ulgi, jak działa ulga, wsparcie zatrudnienia w Przemyśle 4.0, transformacja cyfrowa w polskim przemyśle

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Informacje o uldze na zatrudnienie innowacyjnych pracowników: jak działa ulga, ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników na świecie