Transformacja innowacyjna gospodarki - Niskie podatki


Transformacja polskiej gospodarki w kierunku innowacji i kompleksowe ułatwienie finansowania działalności innowacyjnej firm to strategiczny cel rozwoju Polski

08.01.2024

Kobieta w goglach VR na głowie. W rękach urządzenia sterujące. W tle komputery

Transformacja polskiej gospodarki w kierunku innowacji i kompleksowe ułatwienie finansowania działalności innowacyjnej firm to strategiczny cel rozwoju Polski. System podatkowy w naszym kraju musi wspierać każdego przedsiębiorcę, który aktywnie poszukuje innowacji usprawniających działanie jego firmy i chce w nie inwestować.

Te dążenia przedsiębiorców będą wspierane odpowiednimi ulgami podatkowymi w Polskim Ładzie. Będą one oparte na rozwiązaniach, które sprawdziły się u globalnych graczy nowoczesnej produkcji: w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, we Włoszech i u dalekowschodnich Azjatyckich Tygrysów.

System ulg podatkowych

Ministerstwo Finansów zaproponowało wdrożenie w Polsce kompleksowego systemu ulg podatkowych. Przy ich pomocy będzie wspomagać inwestycje i rozwój przedsiębiorstw na wszystkich etapach procesu produkcyjnego.

Lista ulg podatkowych obejmuje 5 pozycji:

  • ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R), która wspiera prace rozwojową podatnika;
  • ulga na prototypy, która wspomaga przeniesienie pomysłu na język praktyki i produkcji;
  • ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników, która ułatwia konkurowanie o specjalistów o kluczowych umiejętnościach i kompetencjach;
  • ulga na robotyzację, która ułatwia unowocześnienie parku maszynowego oraz zwiększenie zakresu i efektywności produkcji;
  • ulga IP-Box, czyli preferencyjne opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualnej dla podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową (B+R).”

Transformacja innowacyjna gospodarki – większa atrakcyjność inwestycyjna Polski

Pakiet ulg podatkowych w ramach podatkowego Restartu Gospodarki to krok milowy na drodze do transformacji polskiej gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0. Wdrożenie ulg proinnowacyjnych staje się standardem w innych krajach. Ich wprowadzenie w Polsce zwiększy naszą atrakcyjność jako miejsca do inwestowania i przenoszenia produkcji z Dalekiego Wschodu. Wyrówna też szanse Polski w walce o inwestycje ze strony wielkich globalnych graczy, którzy świadomi rosnącego znaczenia odległości geograficznej między miejscem produkcji i konsumpcji, dywersyfikują lokalizacje dla swojej działalności produkcyjnej, tak aby zapobiec w przyszłości ponownemu przerywaniu łańcuchów dostaw. Podczas pandemii stało się to istotnym czynnikiem ryzyka w globalnym handlu.

Animacja: Pakiet ulg na innowacje

Ulga badawczo-rozwojowa (B+R) oraz IP Box

Informacje o uldze badawczo-rozwojowej: czym jest ulga B+R oraz IP-Box, jednoczesne stosowanie ulgi B+R oraz IP Box

Ulga na prototyp

Informacje o uldze na prototyp: czym jest ulga, jak działa ulga, kiedy można ją stosować.

Ulga na robotyzację

Informacje o uldze na robotyzację: kto skorzysta z ulgi, jak działa ulga, wsparcie zatrudnienia w Przemyśle 4.0, transformacja cyfrowa w polskim przemyśle

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Informacje o uldze na zatrudnienie innowacyjnych pracowników: jak działa ulga, ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników na świecie