Kalkulator hipotetycznego podatku należnego


Chcesz obliczyć hipotetyczny podatek należny za rok 2022? Skorzystaj z kalkulatora

Czym jest hipotetyczny podatek należny

Hipotetyczny podatek należny to kwota podatku, która wynika z różnicy pomiędzy opodatkowaniem Twoich przychodów wg zasad Polskiego Ładu obowiązujących do końca 2022 roku, a zasadami obowiązującymi od lipca 2022 roku.

Kalkulator hipotetycznego podatku należnego uwzględnia ulgę dla klasy średniej oraz skalę podatkową ze stawkami 17% i 32%, które obowiązywały do 30 czerwca 2022 roku.

Kto może skorzystać z kalkulatora

Możesz skorzystać z kalkulatora, jeśli Twoje przychody pochodzą ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, pozarolniczej działalności gospodarczej i wynoszą od 68 412 zł do 133 692 zł.

Możesz wybrać wspólne rozliczenie w przypadku śmierci małżonka, jeśli:

  • w roku podatkowym mieliście wspólność majątkową,
  • małżeństwo zawarliście przed rozpoczęciem roku podatkowego,
  • Twój małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego lub po jego upływie, ale przed złożeniem zeznania podatkowego.

Potrzebne dokumenty

Aby skorzystać z kalkulatora, przygotuj:

  • wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-37 (29) lub PIT-36 (30) za 2022 rok,
  • informacje PIT-11 lub PIT-40A/11A za 2022 rok otrzymane od płatników.
Wyliczenia mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstawy roszczeń w stosunku do organu podatkowego.
Twoja sytuacja może odbiegać od przyjętych założeń, a każdą rozbieżność należy analizować indywidualnie.