Finansowe wsparcie dla samorządów - Niskie podatki


Wyższe i stabilne dochody dla samorządów, łatwiejsze planowanie i realizacja budżetów, samorządowa subwencja rozwojowa, Program Inwestycji Strategicznych

21.06.2022

 

W Polskim Ładzie wprowadziliśmy rozwiązania, które zapewnią samorządom stabilne dochody i ułatwią im planowanie i realizację budżetów. To dodatkowe 12 mld zł już 2021 roku  i gwarancja stabilnych dochodów podatkowych do budżetów samorządów w kolejnych latach. 8 mld zł samorządy będą mogły wydawać kiedy chcą (w tym lub przyszłym roku) i na co chcą, zgodnie ze swoimi potrzebami – np. na inwestycje, drogi czy oświatę. Również w tym roku samorządy otrzymają 4 mld zł dodatkowych pieniędzy na inwestycje wodno-kanalizacyjne.

Dodatkowe środki dla samorządów w 2021 r.

Pieniądze będą dzielone według specjalnego algorytmu - opartego o  ustawowe, obiektywne dane. 

Jak będą finansowane samorządy – subwencja rozwojowa

Na zmianach zyskają zarówno małe gminy, powiaty, województwa, jak i duże metropolie. Jednocześnie wprowadzamy mechanizmy ochraniające mniej zamożne gminy.

Od 2022 r. dochody z PIT i CIT będą przekazywane w równych miesięcznych transzach. Dla samorządów to gwarancja dochodów i ułatwienie przy planowaniu i realizacji budżetów. Jeśli dochody z PIT i CIT w danym roku spadną poniżej ustalonego poziomu, samorządy otrzymają dodatkowe pieniądze (subwencję rozwojową), która im to wynagrodzi. Dzięki temu dochody samorządów będą mniej podatne na wahania w gospodarce i zmiany prawne.

Takie rozwiązanie jest bardziej korzystne dla samorządów, ponieważ zapewnia bardziej równomierne zasilenie budżetów (w odróżnieniu od rozwiązania, które polega na zwiększonych udziałach w PIT). Subwencja rozwojowa (czyli nowa, rozwojowa część subwencji ogólnej) będzie wzmacniać inwestycje i jest szczególnie korzystna m.in. dla mniej zamożnych samorządów, np. małych gmin wiejskich.

Nowy system finansowania samorządów

Wyższe dochody samorządów - przykłady

W 2022 r. łączne dochody wszystkich samorządów z tytułu PIT i CIT (po uzupełnieniu o dodatkowe 8 mld zł) będą wyższe o 10,3 proc. w stosunku do wcześniejszych prognoz. W 2022 r. żaden samorząd nie straci na Polskim Ładzie, a w kolejnych latach dochody samorządowe będą wyższe, niż wynika to z prognoz samorządów.

Przykładowy wzrost dochodów miast w 2022 roku:

  • Kraków + 90 mln zł (4,2%)
  • Warszawa + 166 mln zł (2,1%)
  • Olsztyn + 28 mln zł (12,4%)
  • Częstochowa + 31 mln zł (8,7%)
  • Nowy Sącz + 10 mln zł (6,9%).

Dzięki subwencji rozwojowej samorządy po 2022 r. nie odczują potencjalnych ubytków w podatkach. Oznacza to, że w 2022 r. żaden samorząd nie będzie miał mniejszych dochodów niż sam sobie prognozował, a w kolejnych latach dochody samorządowe będą wyższe, niż wynika to z prognoz samorządów.

Wzrost dochodów dużych miast w 2020 r. (w mln zł)

Program Inwestycji Strategicznych

Wiemy, jak ważne są inwestycje, dlatego uruchomiliśmy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Oferuje on bezzwrotne wysokie dofinansowanie inwestycji samorządowych – promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość wsparcia to od 80 proc. do 95 proc. wartości zadania (w zależności od obszaru). Pierwsza edycja naboru już za nami. Złożono wnioski na ponad 93 mld zł.  

Chcemy, aby Program Inwestycji Strategicznych przyczyniał się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i poprawiał warunki życia Polaków, m.in. przez powstawanie nowych miejsc pracy.

Dowiedz się więcej na temat Rządowego Funduszu Polski Ład na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego

Nowy system finansowania samorządów

 

Kalkulator samorządowy - Niskie podatki

Kalkulator samorządowy pokazuje, jak kształtowały się dochody JST w ciągu ostatnich 10 lat i umożliwia ich oszacowanie w 2022 r., po zmianach podatkowych zawartych w rządowym programie „Polski Ład”